Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Циклова комісія клінічних дисциплін №2

 

Циклова комісія клінічних дисциплін №2 представлена викладачами, які мають великий досвід роботи в практичній медицині та виявляють високу педагогічну компетентність, а саме: 33,3 % мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач – методист», 16,7% - «спеціаліст першої категорії», 16,7% - «спеціаліст другої категорії», 33,3% - «спеціаліст вищої категорії».

Викладачі циклової комісії клінічних дисциплін №2 забезпечують підготовку з медсестринства в хірургії, медсестринства в онкології, хірургії, анестезіології та реаніматології, невідкладних станів в хірургії.

Проблема, над якою працює циклова комісія: «Впровадження інтерактивних технологій навчання при викладанні хірургічних дисциплін, що забезпечується інноваційною діяльністю викладача».

Викладачі спрямовують навчальний процес на здійснення особистісно – орієнтованої підготовки майбутніх медичних спеціалістів, впровадження компетентнісно – діяльнісного підходу з проведенням ділових ігор, розв’язанням ситуаційних задач на засадах доказової медицини, активізацію самостійної діяльності студентів. У навчальний процес впроваджуються технології активного та інтерактивного навчання,  що дозволяє розвивати пізнавальну активність студентів, формувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

На лекційних та практичних заняттях з хірургічних дисциплін активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології навчання, які дозволяють активізувати всі види пам’яті і сприйняття, активізувати процес навчання. Лекції проводяться із застосуванням інтерактивної дошки та мультимедіасистеми, яка дозволяє не тільки демонструвати наочно навчальний матеріал, але й безпосередньо виходити в  інтернет.

Викладачі хірургічних дисциплін досконало володіють методикою застосування технології ситуативного навчання, уміло здійснюють міждисциплінарну інтеграцію, що дає можливість підготувати медичного працівника, спроможного вірно оцінити стан пацієнта та надати невідкладну допомогу на догоспитальному етапі.

На засіданнях циклової комісії обговорюються питання з теорії та практики педагогіки, фахові медичні питання, наприклад,«Технологія розвитку критичного мислення яз засіб формування особистості студента», «Використання сучасних ІКТ технологій під час контролю знань», «Використання мультимедійних технологій при вивченні хірургічних дисциплін», «Удосконалення форм і методів самостійної позааудиторної роботи студентів», «Управління формуванням комунікативних якостей молодших медичних спеціалістів», «Сучасні аспекти хірургічного догляду за пацієнтами з  виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки» та ін.

На постійному контролі - доведення навичок надання екстреної медичної допомоги до автоматизму, тому під час проведення практичних занять надаються ситуації, максимально приближені до майбутньої професійної діяльності. Для відпрацювання необхідних ситуацій в навчальних кабінетах підготовлені куточки з невідкладних станів, на яких розташоване все необхідне для відпрацювання навичок,  папки протоколів дій згідно діючим наказам МОЗ України.

 

Викладачі циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, предметних тижнях, відкритих заняттях, де демонструють свій високий педагогічний рівень, методичну майстерність, використовують активні методи і форми навчання.

Щорічно викладачі хірургічних дисциплін курирують волонтерську акцію «Крапля крові»,  яка виховує у студентів як майбутніх медиків благодійні відчуття та добровільне донорство.


В 2014-2015 р.р. викладачі циклової комісії приймали активну участь у волонтерській роботі з тактичної медицини серед викладачів ВНЗ, середнього медперсоналу міста, студентів різних ВНЗ міста, шкіл.

Члени циклової комісії беруть активну участь у підготовці студентів до участі в регіональному конкурсі «Кращий за професією. Ескулап», учасники якого протягом 2000-2015 р.р. займають призові місця.

В 2015 році в гостях у Криворізькому медичному коледжі -  ізраїльсько-український тренінг по наданню невідкладної допомоги в тактичній медицині, в якому хірургічний цикл прийняв безпосередню участь.

Досвідченими членами циклової комісії використовуються інформаційно-комунікативні та інноваційні засоби навчання: відеофільми, навчальні муляжі, набори інструментів для типових і спеціальних операцій; медичне забезпечення необхідне для проведення реанімаційних засобів, мультимедійне забезпечення – теоретичних занять, які дозволяють підвищити якість навчально-виховного процесу.

На циклі працюють два тематичних гуртки: «Хірургічна медична сестра», «Гурток надання невідкладної допомоги в екстремальних ситуаціях». До гуртків входить обдарована молодь, яка плідно веде науково-пошукову роботу, розробляє та створює пошуково-дослідницькі проекти.

 

Багаторічний досвід викладачів узагальнюється – створюються методичні розробки, навчально – методичні посібники методичні рекомендації, в наявності банк  тестових завдань.

 

Викладачі беруть участь у роботі науково-практичних конференцій :

Давидова  В.Ф. «Бінарне заняття з клінічних дисциплін як форма реалізації міждисциплінарних зв’язків», «Сучасні підходи до застосування технології ситуаційного навчання у медичній освіті», «Профілактична (навчальна) діяльність медсестри хірургічного відділення» (Міжнародна науково – практична конференція «Вища освіта в медсестринстві:проблеми і перспективи»),

- Москаленко Л.М. «Методичні прийоми роботи з інтерактивної дошкою на лекційному занятті» (Міжнародна науково – практична конференція «Вища освіта в медсестринстві:проблеми і перспективи»).

Циклова комісія хірургічних дисциплін підтримує тісні зв’язки  із закладами практичної охорони здоров’я з урахуванням реорганізації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної та страхової медицини.

Циклова комісія тісно спілкується з кафедрою підвищення кваліфікації Дніпропетровської медичної академії.

Матеріально-технічна база циклової комісії складається з навчальних кабінетів доклінічної практики з хірургії та невідкладних станів в хірургії, анестезіології та реаніматології на базі медичного коледжу. Усі навчальні кабінети оснащенні відеодвійками, мультимедіасистемами, необхідним інструментарієм, тренажерами фантомами, муляжами. Крім того, на базі медичних закладів існують кабінети клінічної практики, де студенти мають можливість безпосередньо відпрацьовувати навички в умовах лікувального закладу.

Викладачі проходять тематичне удосконалення на циклах «Основи організації невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях», «Загальна практика – сімейна медицина», які проводить Український  тренінговий центр сімейної медицини Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.