Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Криворізький медичний коледж - один із провідних закладів медичного профілю, який готує медичних фахівців за спеціальностями 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація.

Річний контингент коледжу складає понад 1000 студентів денної, вечірньої, заочної форм навчання, підготовчого відділення.

Криворізький медичний коледж  розташований  у житловій зоні Кривого Рогу. До складу комплексу входять два основних навчальних корпуси, гуртожиток, медичний пункт, спорткомплекс, їдальня та буфет.

Навчальний процес здійснюється на базі кабінетів і лабораторій. Перелік їх повністю відповідає навчальному плану. До послуг студентів обладнано 8 лекційних аудиторій, де проводяться лекції потоковим методом та  27 аудиторій для груп  перших та других курсів.

Практичні заняття з клінічних та спеціальних дисциплін, виробнича та переддипломна практика проводяться на базах лікувально-профілактичних закладів міста Кривого Рогу.

У коледжі діють комп’ютерні кабінети, підключені до мережі Інтернет, створено власний web-сайт із розміщеними на ньому електронними навчально-методичними комплексами на допомогу викладачу і студенту, що дає змогу значно розширити спектр навчальної та науково-дослідницької діяльності, а також значно підвищити якість освітніх послуг, які надаються закладом. В організації навчально-виховного процесу широко використовуються ліцензійовані комп’ютерні програми «Деканат», «Колоквіум», «Персонал», «Бібліограф» та інші.

Освітня діяльність навчального закладу спрямована на підготовку конкурентоспроможного фахівця на міжнародному ринку праці. Цьому сприяє достатньо розвинена матеріально-технічна база навчальних лабораторій і кабінетів, наявність і доступність баз лікувально-профілактичних закладів для проходження виробничої, технологічної та переддипломної практик, достатній рівень викладацького складу.

Навчально-виховний процес забезпечують 90 педагогів, серед яких 9 кандидатів медичних та педагогічних наук, 23 викладачів-методистів, 4 старших викладачі, 52% викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Незамінним помічником і викладача, і студента є бібліотека – затишна, укомплектована необхідною літературою, осучаснена комп’ютерною програмою «Бібліограф», яка дозволяє користуватися електронним каталогом наявних фондів та електронною картотекою статей.

У центрі уваги викладачів коледжу – навчання студентів. Про це свідчить, зокрема, показник інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК М – Сестринська справа», за результатами якого коледж входить у двадцятку найкращих навчальних закладів України серед медичних коледжів України.

Викладачі коледжу велику увагу приділяють роботі з талановитими та обдарованими  студентами, які гідно представляють коледж на різних олімпіадах, професійних конкурсах, студентських конференціях регіонального, обласного, всеукраїнського рівнів.

Особлива увага приділяється фаховому вихованню студентської молоді. У коледжі щорічно проводяться конкурси фахової майстерності «Ескулап», «Панацея», конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (результат – перемога на ІІ етапі конкурсу), міський літературно-музичний конкурс «Не погасай, моє світило!», студенти коледжу були неодноразово лауреатами Всеукраїнського конкурсу "Ліра Гіппократа".

У 2004 році був створений анатомічний музей, який став популяризатором наукових знань. Сьогодні в музеї анатомії проводяться наукові конференції і семінари; зал музею – одне з найбільш відвідуваних місць для студентів, співробітників, численних гостей коледжу, школярів загальноосвітніх шкіл.

Виховна робота в коледжі спрямована на формування громадянина через набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування правової, трудової, економічної, культурної освіченості, досягнення високої культури взаємовідносин.

Одним із важливих засобів виховання, джерелом поглиблення та розширення знань студентів є музей народознавства «Берегиня». Він сприяє формуванню у студентської молоді патріотизму, естетичному зростанню і духовному збагаченню. Вагома роль у роботі музею належить студентському активу, який організовує екскурсії, виставки, зустрічі з цікавими людьми.

Багато років у коледжі функціонує волонтерський загін "Милосердя". Члени загону є організаторами благодійних акцій для Будинку дитини з нагоди Дня Святого Миколая, Дня захисту дітей, великодніх та різдвяних свят. Студенти, учасники волонтерського руху опікуються проблемами ветеранів коледжу,  інвалідів та учасників війни, надаючи медико-соціальну, побутову допомогу.

Питання соціального захисту студентів вирішує адміністрація, профспілковий комітет та рада студентського самоврядування. Студенти коледжу отримують обласну стипендію, стипендію міського голови, 4 профспілкові стипендії та іменні стипендії. За активну участь у громадському житті коледжу та відмінні успіхи у навчанні   надається матеріальна допомога та заохочення студентам, які навчаються за регіональним замовленням. Кошти використовують відповідно до Положення.

У коледжі створено спортивно-оздоровчий комплекс, який складається з ігрової зали, гімнастичної та тренажерної залів. Студенти займаються у спортивних секціях, беруть участь у спортивних змаганнях серед ЗВО регіону, в тижнях здоров’я, туристичних походах; щорічно проводяться змагання з різних видів спорту тощо. Інформаційною трибуною в коледжі є газета "Ритм”, яка видається до знакових подій коледжу. Для студентів-активістів організовуються екскурсії у Давидовський дендропарк, у Карпати, Львів, Київ тощо.

Здобуті в коледжі знання дають можливість випускникам працювати на високому професійному рівні не тільки в Україні, а й за кордоном.

Ліцензований обсяг та фактична кільксть осіб, які навчаються у 2020-2021 н.р.

Презентації спеціальностей:

Спеціальність 223 Медсестринство, ОПП - Акушерська справа

Спеціальність 223 Медсестринство, ОПП - Лікувальна справа

Спеціальність 223 Медсестринство, ОПП - Сестринська справа

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП - Лабораторна діагностика

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, ОП - Фармація