Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Вечірня форма навчання (1,6 років)

Обов`язкові компоненти ОПП

Філософія 

Англійська мова за професійним спрямуванням 

Біологічна хімія 

Клінічна фармакологія з токсикологією 

Обстеження та оцінка здоров`я людини 

Медичне та фармацевтичне товарознавство 

Економіка охорони здоров`я. Маркетинг медичних послуг 

Менеджмент та лідерство в медсестринстві 

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині 

Клінічне медсестринство у хірургії 

Клінічне медсестринство в педіатрії 

Клінічне медсестринство в професійній патології 

Охорона праці в галузі 

Переддипломна практика 

Вибіркові компоненти ОПП

Українська мова за професійним спрямуванням 

Ділова англійська мова 

Українське ділове мовлення 

Історія та культура України 

Історія українського суспільства 

Релігієзнавство 

Ділова англійська мова 

Медична психологія та професійне спілкування 

Інформаційні системи та технології 

Медичне правознавство 

Психічне здоров`я 

Військово-медична підготовка 

Цитологічні дослідження в онкології 

Дієтологія в медсестринстві 

Медсестринство в невідкладних станах та медицина катастроф 

Методологія науково-дослідної роботи 

Мистецтво викладання 

Соціальна медицина та медична статистика