Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Кадровий склад ОПП “Сестринська справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Освітньо-професійну програму Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти забезпечують 17 викладачів, з них 1 доктор наук13 кандидатів наук.

Всі викладачі (100%) пройшли підвищення кваліфікації, яке  здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та базується на курсах підвищення кваліфікації, самоосвіті, індивідуальній роботі з викладачами, стажуванні.