Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

 Циклова комісія фізичного виховання

Фізичним вихованням майбутніх медиків у Криворізькому медичному коледжі займаються 7 викладачів – справжніх фахівців своєї справи, серед яких 71% мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Циклова комісія фізичного виховання - це не просто колектив викладачів, це один злагоджений організм, команда.

Голова циклової комісіїКузякіна Світлана Олександрівна, педагогічний стаж 18 років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Головна мета викладачів циклу фізичного виховання: мотивувати здобувачів освіти дбайливо ставитися до здоров’я, розвивати життєві навички, спрямовані на здоровий спосіб життя та розвиток професіоналізму майбутнього медика.

Проблема циклової комісії фізичного виховання:

«Формування фізкультурно - оздоровчого простору Криворізького медичного коледжу шляхом використання здоров’язберігаючих технологій та сучасних форм навчання»

Методична робота викладачів спрямована на пошуки ефективних методів та прийомів навчання та оздоровлення студентів, підняття іміджу коледжу.  

Важливою умовою ефективного функціонування системи фізичного виховання в коледжі є раціональне використання, вдосконалення і розвиток матеріально – технічної бази.

Спортивна база коледжу сучасна і різноманітна. Цикл фізичного виховання забезпечений трьома спортивними залами (гімнастичний, тренажерний та ігровий). Гімнастичний зал має набір фітнес - гантелей, фітболів, гімнастичних матів та карематів, аудіо – відео апаратуру.

Ігровий зал оснащений тенісними столами, гімнастичними стінками, турніками, баскетбольними, волейбольними м’ячами із розрахунку на кожного студента.

Зал атлетичної гімнастики має не тільки блочні силові тренажери для різних груп м’язів, штанги, розбірні гантелі, а й велику кількість кардіотренажерів (бігові доріжки, орбітреки, вело – тренажери, степи), що дають змогу контролювати фізичне навантаження та показники функціонального стану організму.

Особлива увага приділяється проведенню індивідуальної роботи зі студентами, залученню їх до участі в спортивних секціях коледжу: баскетболу, волейболу, настільного тенісу, фітнес – аеробіки, атлетичної гімнастики, гирьового спорту.

Секційні  заняття з фітнесу -  це перш за все яскравість  та емоційність. Якщо викладач живе та надихає нові ідеї та прагне йти вперед, то студенти обов’язково підуть за ним.   

На секційних заняттях з атлетичної гімнастики  студенти мають змогу виховувати в собі найкращі спортивні якості. А от хлопці мають багатий досвід з гирьового спорту. Вони не тільки приймають участь у змаганнях,  але і готують показові виступи з силового жонглювання.

Навчальна діяльність має бути різноманітною, оскільки одноманітна інформація і способи дій викликають нудьгу. Але в нашому коледжі просто не має коли нудьгувати. Такими видами, як баскетбол та волейбол захоплюються майже 40% студентів.

На базі коледжу постійно проходять змагання згідно календаря спартакіади коледжу з різних видів спорту.

Збірні команди коледжу з різних видів спорту беруть активну участь у змаганнях різних рівнів та посідають призові місця. Серед команд закладів фахової передвищої освіти команди Криворізького медичного коледжу входять до п’ятірки  лідерів.

Фізичне виховання в коледжі здійснюється у взаємопов’язаних формах, які доповнюють одна одну та являють собою єдиний процес фізичного виховання здобувачів освіти. Це - навчальні заняття, тренувальні заняття в спортивних секціях, спортивні та фізкультурно – оздоровчі заходи. Спортивно – масова і оздоровча робота в коледжі проводиться на рівні сучасних вимог.

З виховною та оздоровчою  метою в коледжі традиційно проводяться спортивні свята: 

День здоров`я

 

Козацькі забави

Зліт туристичної молоді

Викладачі циклової комісії фізичного виховання постійно самовдосконалюються, підвищують рівень фахової майстерності та відповідально відноситься до набуття нових знань. З метою удосконалення практичного досвіду викладачі постійно беруть участь у науково – практичних конференціях, відвідують відкриті заняття. Викладачами розроблене методичне забезпечення з усіх видів спорту, передбачених навчальною програмою, підготовлені методичні рекомендації, навчально - методичні посібники, дидактичні матеріали, наочні засоби навчання з легкої атлетики, баскетболу, волейболу, туризму, атлетичної гімнастики, акробатики, плавання.

На цикловій комісії було створено та надруковано посібники:

 • Навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи з фізичного виховання для студентів медичного коледжу;
  • Ми за здоровий спосіб життя;
  • Тести з фізичного виховання (теоретичний матеріал);
  • Анкетування студентів коледжу з фізичної культури та виховання;
  • Заняття зі студентами, які мають слабкий фізичний розвиток;
  • Особливості фізичного виховання у СМГ.
 • Щоденник самоконтролю;

Самоосвіта і постійний пошук нових практичних, теоретичних та креативних матеріалів є головними підходами до проведення навчальних занять та секційних тренувань. Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, студія онлайн-освіти EdEra, ТОВ "На Урок", ТОВ «Всеосвіта», Міністерство цифрової трансформації України, Цифрове видавництво MCFR, Академія цифрового розвитку). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Онлайн-сервіси для вчителів», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання», «Нова фізична культура», «Академічна доброчесність», «Освітні інструменти критичного мислення» та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 1442 (2019/2020 н.р.).

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у всеукраїнських конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах:

•   Абрамова Л.М. регіональна науково – практична конференція «Екологія здоров’я» 31 жовтня 2018р., м. Кривий Ріг

•   Гладун О.С. Здоров’язбереження як домінантний аспект освітньої діяльності навчального закладу // Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін», 06-07 червня 2019 р., м. Тернопіль

•   Кузякіна С.О. Розробка уроку «Техніка плавання способом «кроль» на грудях та спині» з фізичної культури в 10-му класі // Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», № 02/2017

• Кузякіна С.О., Письменна О.І. Професійна підготовка фахівців щодо створення здоров’язбережувального освітнього простору // Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін», 06-07 червня 2019 р., м. Тернопіль

•   Письменна О.І. «Формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчального закладу» // Науково-практична конференція «Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління», 15 листопада 2018 р., Кривий Ріг

•   Письменна О.І. Плавання, як  засіб фізичного розвитку студентів // Збірка наукових праць за матеріалами ІІ туру ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури», м. Херсон, 22-23 березня 2018 р.

•  Письменна О.І. Теоретичні та методологічні аспекти здоров’язбереження в освітньому середовищі // \/І Всеукраїнська науково – практична конференція «Педагогіка здоров’я», м. Кривий Ріг, квітень 2016 р.

• Письменна О.І.  Рівень функціональної готовності студентів медиків до фізичного виховання в умовах навчання // І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту у сучасних умовах», 15.04.2015 р. м. Дніпропетровськ

• Семенець Н.В. Методика застосування силових вправ з власною вагою в індивідуальних тренувально – оздоровчих програмах студентів медичних спеціальностей // Навчально-методичний журнал «Фахова перед вища освіта», 1(48)’2019

• Семенець Н.В. Деякі аспекти формування мотивації студентів-медиків щодо вибору самостійних занять фізичним вихованням і спортом // VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я», м. Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.

• Семенець Н.В., Білковський С.І. Вплив пріоритетності інтересів на здоров‘я та спосіб життя студентів // VІІ Міжнародні наукові Кирило - Мєфодіївські читання, присвячені Міжнародному дню слов’янської писємності й культури, у рамках святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі – України, м. Кривий Ріг, травень 2018 р.

Циклова комісія фізичного виховання забезпечує формування здоров’язбережувального простору у Криворізькому медичному коледжі.