Приєднуйся до нас:

  

YouTube

Циклова комісія хіміко - біологічних дисциплін

 

До складу циклової комісії хіміко – біологічних дисциплін входить 7 викладачів, з них 71,5%  мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії», 28,5% - «спеціаліст першої категорії», 42,8% - педагогічне звання «викладач-методист».

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання дисциплін: «Хімія», «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Неорганічна хімія», «Біоорганічна хімія», «Біонеорганічна хімія», «Фізколоїдна хімія» «Біологія», «Медична біологія», «Медична генетика», «Техніка лабораторних робіт».

Методи навчання, які застосовуються :

- інформаційно – рецептивний;

- проблемний;

- частково пошуковий;

- дослідницький;

- ілюстративно- практичний;

- пошуковий;

- інтерактивного та активного навчання;

- проектна технологія;

- робота в малих творчих групах;

- технологія випереджаючого навчання.

Викладачами циклової комісії підготовлені навчально – методичні матеріали з усіх дисциплін циклу до  «Електронного портфелю студента», які містять тексти та мультимедійні презентації лекцій, методичні матеріали для самостійної підготовки студентів до практичних занять, тестові завдання для тематичного контролю та контролю кінцевого рівня знань, інформаційні матеріали.

Для студентів підготовлені навчально-методичні посібники:

  • «Збірник тестових завдань з біології»;
  • «Збірник тестових завдань з хімії»;
  • «Робочий зошит з біології»;
  • «Робочий зошит з хімії»;
  • «Робочий зошит з медичної біології»;
  • «Робочий зошит з медичної генетика»;
  • «Зошит для самостійної роботи з медичної біології, медичної генетики»;
  • «Навчальний посібник органічної хімії»;
  • «Зошит для практичних робіт з неорганічної хімії»;
  • «Зошит для практичних робіт з аналітичної хімії».

 Матеріально-технічна база  циклової комісії складається з лабораторій неорганічної та медичної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії та техніки лабораторних робіт, кабінету біології, медичної біології та медичної генетики. Всі лабораторії і кабінети оснащені сучасним обладнанням: мультимедійний пристрій, телевізори, сучасне лабораторне обладнання та устаткування згідно табелю оснащення.

Студенти мають можливість відпрацьовувати навички роботи на аптечних, аналітичних, електронних терезах, рН-метрах, фотоелектроколориметрі. У розпорядженні студентів програмний засіб «Віртуальна хімічна лабораторія».

   

Навчальний процес  організується із застосуванням технологій активного та інтерактивного навчання, що дозволяє покращити якість навчально – виховного процесу, розвивати пізнавальну активність студентів, формувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці, при цьому використовуються таки форми роботи як опрацювання інформації засобів масової комунікації – медіа-освітній, електронно-освітній, Інтернет-освітній. Викладачі організовують роботу малих навчальних груп, що забезпечує включення студентів у продуктивне навчання.

Особлива увага приділяється екологічному вихованню студентів під час навчального процесу та при проведенні позааудиторних заходів. Метою екологізації медичної освіти є формування у студентів-медиків високого рівня екологічної культури та глибинної екологічної свідомості, адже саме медичні працівники повинні забезпечувати зміни у ставленні населення як до власного здоров’я, так і до «здоров’я» довкілля. Тому кожний рік проходять тижні циклової комісії, які забезпечують впровадження екологічних знань та виховання екологічної культури і свідомості у студентів. Під час проведення використовують різноманітні методи : студентська конференція, круглий стіл, презентація  дослідницьких проектів студентів, проектні пропозиції студентів у вигляді наочних постерів, створення презентацій, фільмів (захист екологічних проектів «Вплив геоекологічних факторів на стан здоров’я мешканців міста Кривого Рогу», відеоальманах «Сучасні екологічні проекти Криворіжжя», студентська конференція «Актуальні питання екології», ін.).

На лекційних та практичних заняттях активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології навчання, які дозволяють розширити знання студентів про матеріал, що вивчається та побачити його уявно, активізувати всі види пам’яті і сприйняття, активізувати процес навчання, а саме, здійснюється мультимедійна підтримка лекцій з усіх дисциплін, використовуються комп’ютерні навчально-тренувальні програми, інтерактивні дошки. Кожна навчальна дисципліна забезпечена банком цифрових навчальних ресурсів.

Багато уваги приділяється роботі з обдарованими студентами. Працюють гуртки «Еколог» та «Біолог».