Приєднуйся до нас:

  

YouTube

Статут

Концепція діяльності Криворізького медичного коледжу на період 2020-2025 роки

Стратегія розвитку Криворізького медичного коледжу на 2020-2024 роки

Антикорупційна програма

Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання виявлення корупції

Глосарій вищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому медичному коледжі

Положення про силабус

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної освіти) на період карантину

Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому медичному коледжі

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Криворізькому медичному коледжі

Положення про апеляцію на результати підсумкового контролю знань студентів Криворізького медичного коледжу

Положення про педагогічну раду

Положення про адміністративну раду Криворізького медичного коледжу

Положення про порядок оформлення та видачі академічних довідок студентам у Криворізькому медичному коледжі

Етичний кодекс

Положення про академічну мобільність студентів Криворізького медичного коледжу

Положення про запобіганню булінгу та реагування на випадки булінгу у Криворізькому медичному коледжі

Порядок розгляду скарг здобувачів освіти Криворізького медичного коледжу

Положення про організаційно-методичну комісію

Положення про комісію з питань переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення Криворізького медичного коледжу

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів Криворізького медичного коледжу

Порядок формування рейтингу успішності студентів Криворізького медичного коледжу для призначення стипендій

Правила призначення і виплати стипендій студентам Криворізького медичного коледжу

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів у Криворізькому медичному коледжі

Положення про порядок відпрацювання студентами Криворізького медичного коледжу навчальних занять

Положення про студентоцентризм

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з особливими потребами в Криворізькому медичному коледжі

Законодавча база забезпечення академічної доброчесності

Порядок складання іспитів Крок М в Криворізькому медичному коледі (на період карантину)

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни

Положення про перезарахування оцінок та визначення академічної різниці

Положення про пcихологічну службу

Положення про психологічний кабінет

Положення про службу охорони праці

Положення про відділ кадрів

Положення про структурні підрозділи Криворізького медичного коледжу

Положення про організацію роботи відділення

Положення про виплату грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов`язків педагогічним працівникам Криворізького медичного коледжу

Відомості на право здійснення освітньої діяльності та сертифікати