Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

В сучасному світі освіта набуває все більш вирішального значення для визначення не тільки рівня освіченості і культури конкретної людини, а й суспільства в цілому.

Реформування  та модернізація вищої освіти, впровадження нових освітніх технологій значно підсилюють роль бібліотеки вищого учбового закладу в інформаційному забезпеченні і супроводженні учбово-педагогічної і наукової діяльності вузу.

Бібліотека і вуз функціонують в єдиному інформаційному просторі і являються для студентів єдиним джерелом знань. Вони мають одне стратегічне завдання – забезпечити підготовку спеціалістів, що відповідають сучасним вимогам.

Висока якість освіти не можлива без високого рівня інформаційної культури як студентів, так і викладачів. Оновлюється освіта, вводяться нові програми, варіативні посібники, технології навчання. Але головним залишається вміння студентів вчитися швидко реагувати на зміни, критично мислити, шукати і перероблювати необхідну інформацію. 

Питанням інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу приділяється багато уваги. Мова йде про учбову літературу, про підручники, і це важливо, але на цьому не закінчується потреба в навчанні. Потрібна ще художня, науково-пізнавальна література, періодичні видання в широкому асортименті, електронні носії інформації, без яких сучасний навчальний заклад не можливий.

Але ще важливіше навчити студентів користуватися інформаційним потенціалом, розвивати їх індивідуальні здібності, загальну культуру.

А хто допоможе викладачеві в його педагогічній діяльності? Жодна навіть сама багата домашня бібліотека не зможе замінити  масові фонди. Мають потребу викладачі і в грамотній інформаційній підтримці, в професійно організованому довідковому апараті, в періодичних оглядах всього нового, що з'явилося у світі.

Все це може зробити і успішно робить  бібліотека, особливо там, де відношення до неї зі сторони адміністрації та педагогічного колективу не як до технічної, допоміжної.

Саме бібліотека перетворюється сьогодні в важливий компонент освіти і виховання,  служить розширенню освітнього середовища і не дає студентові замкнутися тільки на підручнику і викладачеві.

Сучасному навчальному закладу потрібна сучасна бібліотека - інформаційний центр, який має носії інформації, як традиційні, так і аудіо- і відео- матеріали , електронні видання, бібліотека , яка включена в учбовий процес і сприяє культурному, освітньому і інформаційному росту як студентів, так і викладачів.

Бібліотека коледжу як науковий, навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ своїми  головними завданнями ставить забезпечення необхідною літературою навчально-виховного процесу, формування максимального ресурсного потенціалу, повноцінне і якісне обслуговування викладачів та студентів, оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та світових інформаційних ресурсів.

Для вас, шановні викладачі, студенти, медичні працівники, та усіх, хто прагне знань та самовдосконалення, майже 70-тисячний фонд книг і фахових періодичних видань, електронний каталог, Інтернет і чисельні інформаційно-бібліотечні послуги, які надаються спеціалістами відділів бібліотеки. Кожен користувач знайде у нас потрібну інформацію. Ми любимо свою роботу і своїх читачів. Наші двері завжди відкриті для Вас!

 

Ласкаво просимо!                                          Завідувач бібліотеки Горобець Л.В.

Положення про бібліотеку

Структура бібліотеки

Діяльність бібліотеки