Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін

І несе вогонь в своєму серці

Як сміливий гордий Прометей.

Фармацевт – володарю рецептів

Для життя, здоров’я, для людей.

 

Історія спеціальності «Фармація» у коледжі нараховує вже більше 50 років. Традиції і сучасність тісно переплелися між собою і складаються з досвіду минулого і сміливості сьогодення.

До складу циклової комісії входять викладачі латинської мови, фармакології, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, технології ліків, організації та економіки фармації, основ медичного та фармацевтичного товарознавства, менеджменту та маркетингу у фармації.

 

На цикловій комісії працює 1 кандидат фармацевтичних наук, 5 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 – «спеціаліст першої категорії», 1 – «спеціаліст другої категорії», 3 – педагогічне звання «викладач-методист», 1 – «старший викладач».

 

Колектив циклової комісії опановує проблему «Застосування активних та інтерактивних методів навчання як умова формування конкурентоспроможного фахівця-фармацевта».

Навчальний процес організується відповідно до діючих нормативних документів. Студенти вивчають науки, які є основою фармацевтичних знань і без яких студент не зможе стати досвідченим фахівцем своєї галузі.

 

   

 

Лекції та практичні заняття проводяться  з використанням сучасних технологій та методів навчання. Широко використовуються мультимедійні презентації, відеофільми, відеоролики, до створення яких залучаються також і студенти. Професійні уміння та навички студентів формуються шляхом використання активних та інтерактивних методів, дидактичних ігор та нестандартних методів контролю.

Викладачі фармацевтичних дисциплін здійснюють  психолого – педагогічний супровід процесу навчання з використанням досліджень згідно відповідних методик,  інтерпретують та аналізують отримані результати, розробляють рекомендації щодо покращення якості навчання.

Кабінети та лабораторії обладнані всіма необхідними засобами, що забезпечує оптимальні умови для формування компетенцій, якими повинен володіти сучасний фахівець. Студенти працюють з реактивами, хімічними субстанціями, використовують сучасну апаратуру для виготовлення та аналізу ліків. У розпорядженні студентів гербарії лікарських рослин, рослинна сировина, макети лікарських засобів. Для формування практичних навичок працівника «першого столу» та розвитку навичок спілкування створено імітацію робочого місця – аптеку «Доброта. Довіра. Досвід».

          

Викладачі циклової комісії забезпечили викладання дисциплін навчально – методичними посібниками для студентів, зошитами для практичних занять та  для організації і контролю самостійної роботи на друкованій основі.

Діагностика рівня знань студентів проводиться шляхом усного опитування, письмового контролю, комп’ютерного тестового контролю (кожна тема кожної дисципліни забезпечена банком тестових завдань в програмі «Колоквіум»).

Студенти реалізовують свої потреби по вдосконаленню та поглибленню знань, займаючись пошуково-дослідницькою роботою в гуртках з фармацевтичної хімії та технології ліків. Щорічно в рамках тематичних тижнів проводяться студентські конференції, «круглі столи», тренінги, в яких студенти з задоволенням приймають участь, виступаючи спільно з викладачем організаторами, учасниками і ведучими цих заходів. Тематика та зміст заходів на тиждень циклової комісії ретельно обмірковуються, що забезпечує належні умови для розвитку інтелектуальних здібностей студентів, поглиблення знань з фахових навчальних дисциплін, прищеплює любов до обраного фаху, сприяє вихованню високих моральних якостей студентів, вдосконалює науково-методичний рівень викладачів.

        

Циклова комісія веде активну роботу з обдарованною молоддю, зі студентами, які прагнуть досягти певних висот в своєї діяльності.

Кожного року  в коледжі проходить професійний конкурс фахової майстерності «Панацея», до участі в якому залучаються всі студенти 3-го курсу.

     

Викладачі циклової комісії щоденно наполегливо працюють для того, щоб студенти спеціальності «Фармація» стали високодосвідченими, конкурентоспроможними, компетентними фахівцями своєї справи.