Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

1. Загальні положення.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

2. Складання та подання запитів на публічну інформацію.

Доступ до публічної інформації Криворізького медичного коледжу забезпечується шляхом надання інформації за запитами па отримання публічної інформації. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян». Запитувач має право звернутися до Криворізького медичного коледжу, із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним. Запит на отримання публічної інформації подається до Криворізького медичного коледжу, в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою, або за телефоном (на вибір запитувача). Письмовий запит па отримання публічної інформації подається в довільній формі. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Запит на інформацію повинен міститиім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону.

Додаток № І

ФОРМА ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
розпорядником якої є Криворізький медичний коледж

Запитувач ___________________ (прізвище, ім’я, по-батькові-для фізичних осіб)

_________________________________________________________________________
(найменування організації, прізвище, ім’я, по-батькові представника організації

_________________________________________________________________________
для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)

_________________________________________________________________________
(поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

_________________________________________________________________________

на поштову адресу:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу:_____________________________________________________________

телефаксом:_____________________________________________________________

за телефоном:______________________________________________________________

 

(дата) (підпис)

 

Додаток № ІІ

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2011 р. № 583

Київ

Питання виконання Закону України "Про доступ до

публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів

України, центральних та місцевих органах виконавчої

влади

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що Секретаріат Кабінету Міністрів України:

1) є розпорядником інформації, якою володіє Кабінет Міністрів України, зокрема інформації: яка отримана або створена в процесі здійснення Кабінетом Міністрів України своїх повноважень та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів України; яка отримана або створена Секретаріатом Кабінету Міністрів України під час забезпечення діяльності КабінетуМіністрів України та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів України;

2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій; стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити Управління забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять Кабінетові Міністрів України, Секретаріатові КабінетуМіністрів України.

3. Затвердити такі, що додаються: примірну форму запиту на інформацію;

примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі примірної форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подання запитів на інформацію затвердити власні акти.

 

 

Прем’єр-міністр України  М. АЗАРОВ

 

Інд. 17

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від 25 травня 2011 р. N 583