Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Студентське самоврядування у Криворізькому медичному коледжі — невід'ємна частина громадського самоврядування.

Виконавчі органи студентського самоврядування коледжу - студентська рада коледжу, старостат, рада гуртожитку - здійснюють наступні функції:

 • беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Криворізького медичного коледжу, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • захищають права та інтереси студентів коледжу;
 • делегують своїх представників до педагогічної ради, стипендіальної комісії, комісії по поселенню у гуртожиток;
 • приймають акти, що регламентують організацію та діяльність органів самоврядування;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • сприяють проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів, на якій затверджується Положення про студентське самоврядування у Криворізькому медичному коледжі, визначається структура виконавчих органів і термін їх повноважень, заслуховується звіт.

За сприяння адміністрації Криворізького медичного коледжу органи студентського самоврядування забезпечені обладнаними приміщеннями для проведення заходів, оргтехнікою, постійним доступом до Інтернету, у ІІ-ому навчальному корпусі є стенди “Студентське самоврядування”, інформаційні стенди у навчальних корпусах та гуртожитку коледжу.

У гуртожитку та навчальних корпусах працює внутрішнє радіо коледжу, внутрішнє та ефірне телебачення, що створює належні умови для роботи інформаційного центру студентської ради.

Про участь студентського активу в навчальних та виховних заходах усі цікаві можуть дізнатися зі сторінок сайту коледжу у розділі “Новини коледжу”.

 

До складу виконавчих органів студентської ради коледжу входять сектори:

 • культурно-масової роботи,
 • спортивної роботи,
 • навчально-виховної роботи,
 • трудовий сектор,
 • волонтерської роботи,
 • інформаційний центр,
 • соціальної роботи.

Виконавчими органами ради гуртожитку є сектори:

 • соціального захисту,
 • організації дозвілля,
 • інформаційний центр (редколегія),
 • комісія санітарного стану.

Старостат, як  виконавчий орган, діє на відділеннях і у гуртожитку.

 

СКЛАД ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У КРИВОРІЗЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

(2020-2021 н. р.)

       

Попова Анастасія

голова студентської ради коледжу 

Нестерчук Єлизавета

голова ради гуртожитку

Лаврова Поліна

заступник голови студентської ради коледжу

Чумаченко Євгенія

голова сектору волонтерської роботи студентської ради коледжу

       

Морозова Анастасія

голова сектору культурно-масової роботи студентської ради коледжу

Конюх Олександр

 голова сектору спортивної роботи студентської ради коледжу

Привалова Євгенія

голова сектору навчально-виховної роботи студентської ради коледжу

Солом`яна Анна-Марія

голова сектору соціальної роботи студентської ради коледжу

 

   

 

 

Лаптинський Богдан

голова трудового сектору студентської ради коледжу

Степанова Дар`я

 голова інформаційного центру студентської ради коледжу

 

       

Тарута Надія

голова сектору соціального захисту  ради гуртожитку

Кисла Ольга

голова інформаційного центру (редколегії) ради гуртожитку

Мартиненко Валентина

голова комісії санітарного стану ради гуртожитку

Пекалюк Дар`я

голова сектору організації дозвілля ради гуртожитку

       

Аністрат Ганна

староста відділення “Лікувальна справа” і “Акушерська справа”

Батаєва Юлія

староста відділення “Фармація”

Солтис Ганна

староста відділення “Сестринська справа”

Тереник Лада

староста відділення “Лабораторна діагностика”

 

Старости поверхів у гуртожитку:

ІІ поверх

Баранова Марина

ІІІ поверх

Позднякова Вікторія

ІV поверх

Бокка Катерина

V поверх

Коваленко Вікторія

 СТАРОСТИ ГРУП:

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 1.

Зуєва Анастасія Сергіївна

- СС 9-1-1

2. 

Булхова Анна Сергіївна

- СС 9-1-2

3. 

Болс Валерія                         

- СС 9-1-3

4. 

Грунська Валерія Сергіївна

- СС 9-2-1

5. 

Говдан Катерина Сергіївна

- СС 9-2-2

6. 

Лису Поліна Андріївна

- СС 9-3-1

7. 

Василик Тетянуа Леонідівна

- СС 9-3-2

8. 

Засульська Аліна Олегівна

- СС 9-3-3

9. 

Прокопенко Катерина Віталіївна

- СС 9-4-1

10 

Лапчик Варвара Вікторівна

- СС 9-4-2

11. 

Блаженну Мальва Володимирівна

- СС 9-4-3

12. 

Докієнко Діана Олександрівна

- СС 11-2-1

13. 

Солтис Ганна Володимирівна

- СС 11-3-1

14. 

Тереник Лада Вадимівна

- СС 11-4-1

15. 

Заялова Мері Борисівна

- СС 11-4-2

16. 

Іонова  Юлія Володимирівна

- ЛД 9-1-1

17. 

Петненко Наталя Вадимівна

- ЛД 9-2-1

18. 

Бугрій Софія Станіславівна

- ЛД 9-3-1

19. 

Трофімчук Анна Сергіївна

- ЛС 9-1-1

20. 

Островська Катерина Сергіївна

- ЛС 9-2-1

21. 

Бичкова Анастасія Олександрівна

- ЛС 9-3-1

22. 

Ісмаілова Дарина Рахатівна

- ЛС 9-4-1

23. 

Жечева Олександра Володимирович

- ЛС 11-2-1

24. 

Сакаль  Янек Васильович

- ЛС 11-3-1

25. 

Богданчик Владислав Романівна

- ЛС 11-4-1

26. 

Лісова Юлія Ярославівна

- АС 11-2-1

27. 

Горбунова Ольга Анатоліївна

- АС 11-3-1

28. 

Сидорова Катерина Олександрівна

- АС 11-4-1

29. 

Скорженко Дар'я Олегівна

- Ф 9-1-1

30. 

Теслюк Марія Сергіївна

- Ф 9-2-1

31. 

Батаєва Юлія Олександрівна

- Ф 9-3-1

32. 

Кумпаненко Владислава Геннадіївна

- Ф 11-2-1

33. 

Полєвщикова Єлизавета Володимирівна

- Ф 11-3-1

ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ

 1.

Кулішенко Тетяна Анатоліївна

- ССв 2-1

2. 

Хроменок Наталія Костянтинівна

- ССв 2-2

3. 

Скрябіна Ірина Костянтинівна

- ССв 3-1

4. 

Шапкіна Людмила Андріївна

- ССв 4-1

5. 

Міроненко Оксана Ігорівна

- ССв 5-1

6. 

Лис Наталія Віталіївна

- ССБ(в) 1-1

7. 

Олійник Катерина Миколаївна

- ССБ(в) 2-1

8. 

Антонова Вікторія Юріївна

- ССБ(в) 2-2

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 1.

Соловйова Наталія Михайлівна

- Фз 2-1

2. 

Куц  Олена Анатоліївна

- Фз 3-1

3. 

Тузло Оксана Ігорівна

- Фз 4-1

4. 

Кузьменко Діана Володимирівна

- Фз 4-2

 

 

Студентський актив завжди готовий залучити до своїх рядів тих, кому цікаве суспільне громадянське життя, тих хто готовий зробити все для того, щоб навчання у коледжі було якісним, соціальний захист гарантованим, а побутові умови комфортними!