Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Вечірня форма навчання 

Обов`язкові компоненти ОПП

Філософія 

Англійська мова за професійним спрямуванням 

Біологічна хімія 

Клінічна фармакологія з токсикологією 

Обстеження та оцінка здоров`я людини 

Медичне та фармацевтичне товарознавство 

Економіка охорони здоров`я. Маркетинг медичних послуг 

Менеджмент та лідерство в медсестринстві 

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині 

ККлінічне медсестринство у хірургії 

Клінічне медсестринство в педіатрії 

Клінічне медсестринство в професійній патології 

Переддипломна практика 

Вибіркові компоненти ОПП

Українська мова за професійним спрямуванням 

Ділова англійська мова 

Історія та культура України 

Психічне здоров`я 

Військово-медична підготовка 

Цитологічні дослідження в онкології 

Дієтологія в медсестринстві 

Методологія науково-дослідної роботи 

Мистецтво викладання 

Соціальна медицина та медична статистика