Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія філологічних та соціально-економічних дисциплін

Голова циклової комісії: Гладун Світлана Миколаївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної роботи – 27 років.

Серед викладачів, які викладають філологічні дисципліни, 80% мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 20% - «спеціаліст першої категорії», педагогічне звання «викладач-методист» - 50%, 1- «Відмінник освіти України»

 

Методична проблема викладачів філологічних дисциплін:

«Забезпечення компетентнісної фахової освіти студента-медика засобами художнього слова, через засвоєння норм мовленнєвої поведінки та основ культури професійного спілкування шляхом реалізації студентоцентрованого навчання».

            Основні тези навчально-виховної роботи:

 1.  Студент, якого прагнемо виховати:

2.  Алгоритм формування творчої компетентності:

 Викладачі ЦК філологічних дисциплін Гайдай Л.М., Гладун С.М., Кагатько Т.В. провели «Майстер-клас» для філологів південного регіону на тему «Методи і прийоми формування комунікативних компетентностей майбутніх медичних працівників», який складався із фрагментів трьох занять:

- української мови з теми: «Слово та його лексичне значення. Додержання лексичних норм сучасної української літературної мови» (викладач Гайдай Л.М.);

- української  мови за професійним спрямуванням з теми: «Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів» (викладач Гладун С.М.);

- української  літератури з теми: «Рефлексійно-виражальна лірика поетів-неокласиків: два світлі генії поезії М.Рильський, М.Зеров» (викладач Кагатько Т.В.).

Викладачі-філологи поділились досвідом роботи щодо методичних прийомів та форм оптимального поєднання можливостей інтерактивної дошки та інтерактивних методів навчання «Мікрофон», робота в парах, ігрова модель «Сенкан», «Ґронування», «Щоденник подвійних записів», метод незакінченого речення, завдання творчого характеру.

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, студія онлайн-освіти EdEra, ТОВ "На Урок", ТОВ «Всеосвіта», Міністерство цифрової трансформації України, цифрове видавництво MCFR). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Онлайн-сервіси для вчителів», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», «Впровадження інновацій в школах», «Домашні завдання та уроки онлайн-нові цифрові інструменти для ефективного управління навчанням», «Академічна доброчесність», «Освітні інструменти критичного мислення», «ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи») та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 846 (2019/2020 н.р.).

 Результати

 • Творчо обдаровані студенти – щорічні призери міських, обласних олімпіад із української мови та літератури: Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, Всеукраїнської олімпіади,мовно – літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, літературно –музичного конкурсу «Не погасай, моє світило», конкурсу «Єдність врозмаїтті» зі світової літератури;

 •  Два випуски збірки літературних творів творчої молоді «Свої знання, свою любов даруємо тобі, наш коледже!»

                                                          Фірсова Вікторія

               студентка Криворізького медичного коледжу

                 спеціальності «Лікувальна справа»

РІДНА МОВА

Рідна мово моя, сизокрила лебідко!

Ти пливеш в океані бурхливих життів

і плекаєш в душі ту чарівності квітку,

що дарує нестримную радість мені.

Кожним словом своїм ти до неба торкнулась і зірки принесла у долонях своїх.

Через пекло пройшла та до нас  повернулась,

залишившись в серцях багатьох поколінь.

І куди б не вели нас життєві дороги,

як не змінювавсь світ, хай у пам’ять ввійде:

Та не має на світі ріднішої мови,

що із батьківських вуст словом в серці живе.

 • Успішно продовжує свою творчість колишня студентка коледжу Немченко В., поетичні доробки якої друкуються в журналі «Саксагань»

Призери конкурсів та олімпіад з української мови та літератури

2017-2018 н.р. 

- Всеукраїнська олімпіада з української мови, ІІ етап (міський) – Проноза Катерина (Ф 9-2-1) – IV місце;

- Міжнародний конкурс знавців української мови імені П. Яцика, ІІ та ІІІ етапи (міський та обласний) – Мигуль Дар`я (СС 9-2-1) – IІ місце

- Мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, ІІ етап (міський) – Грищук Дар`я (СС 9-1-3) – I місце 

2018-2019 н.р.

- Всеукраїнська олімпіада з української мови, ІІ етап (міський) –  Лола Ангеліна (Ф 9-1-1) – IІІ місце;

- Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.Яцика, ІІ та ІІІ етапи (міський та обласний) – Мигуль Дар`я (СС 9-2-1) – I місце та ІІ місце;

- Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.Яцика, ІІ етап (міський) – Проноза Катерина (Ф 9-3-1) – IІІ місце;

- обласний конкурс «Примножимо славу Придніпров`я» (твір) - Косолап Поліна (СС 9-3-2) – ІІ місце;

- міський конкурс «Примножимо славу Придніпров`я» (авторська поезія) - Демінтієнко Катерина (СС 9-4-1) – ІІ місце;

- Обласний конкурс «Примножимо славу Придніпров`я» (авторська поезія) – Данильченко Валерія (СС 9-3-1) – дипломант;

- Мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, ІІ етап (міський) –  Мигуль Дар`я (СС 9-2-1)– ІІ місце 

2019-2020 н.р.

- Всеукраїнська олімпіада з української мови, ІІ етап (міський) –  Лола Ангеліна (Ф 9-1-1) – I місце;

- Міжнародний конкурс знавців української мови імені П. Яцика, ІІ етап (міський) –Лаврова Поліна (Ф 9-1-1) – IІІ місце;

- Мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, ІІ етап (міський) – Лаврова Поліна (Ф 9-1-1) – IІ місце

Акцент

 • Виховання національної свідомості та загальнолюдських цінностей у студентської молоді – майбутніх медпрацівників на заняттях словесності (стаття у журналі «Відкритий урок» №6, 2015 р., досвід роботи викладача Гайдай Л.М.)

 • Розвиток комунікативних здібностей, культури мовлення студентів, зокрема професійного мовлення на заняттях та в позааудиторній роботі.
 •  Система роботи з творчо обдарованими студентами.

   Музей «Берегиня»

Робітня словесника

Гайдай Л.М.:

1. Практикум з української мови (за професійним спрямуванням) «Говорімо правильно і красиво»

2. Довідник з культури професійного мовлення «Слово – писане, слово –мовлене»

3. Готуємося до ЗНО: складання тематичних тестових завдань з української мови та літератури.

Єчина О.Б.:

 1. Посібник семінарських занять із зарубіжної літератури. Золоті сторінки давніх епох. Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ століття. Роман ХІХ століття (методичні рекомендації).
 2. Збірник тестових завданьз дисципліни  “Англійська моваза професійним спрямуванням” для студентів III курсу ОПП «Лабораторна діагностика» (база 9 класів).
 3. Літературний гід із зарубіжної літератури.
 4. Збірник тестів із зарубіжної літератури, ОПП «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація» (база 9-ти класів).

Гладун С.М.:

 1. Міні-словник літературознавчих термінів (для усіх відділень бази 9 класів).
 2. Лексичний аспект у формуванні мовних компетенцій студента. Міні – підручник з української мови.
 3. Короткий російсько-український словник медичних термінів.
 4. Синтаксис простого речення. Посібник для здобувачів освіти І-ІІ курсів.
 5. Орфографічно-пунктуаційний тренажер.

Хомякова Т.В.:

 1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням
 2. Складні випадки слововживання у мовленні медика.
 3. Методичний посібник-підказка «Про що я писатиму на ЗНО?»
 4. Орфографічний тренажер для І курсу.
 5. Міні-словник медичних термінів, ОПП «Акушерська справа».
 6. Тренажер із морфології для І курсу (підготовка до ЗНО).

Викладачі беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах:

Гайдай Л.М.:

Гайдай Л.М. Виховання національної свідомості, загальнолюдських цінностей студентської молоді на заняттях словесності // журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», 2015

Гайдай Л.М. Мовленнєва компетентність викладача вищого навчального закладу // Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми, коледжі», 2015

Гайдай Л.М. Заповіді свідомого мовця // Збірник статей викладачів гуманітарних дисциплін «Актуальні проблеми сучасного гуманітарного дискурсу», м. Кривий Ріг, 08 листопада 2018

Головньова О.В.:

Бабенко Т.П., Головньова О.В. Соціально-психологічний клімат у колективі // сайт видавництва «Шкільний світ», 2015

Головньова О.В. Психологія діяльності в особливих умовах «Актуальні питання сучасної психології», м. Харьків , листопад 2015

Головньова О.В. Стрес-менеджмент та психологічні чинники здоров`я педагогів // Перспективні напрямки світової науки, збірник статей учасників 33-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Іноваційний потенціал світової науки – 21 сторіччя», том 1, Запоріжжя 2015

Головньова О.В. Розуміння сутності та основні ознаки обдарованості // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХ ст.», 27-28 січня 2017

Головньова О.В. Толерантність як риса характеру майбутньої медичної сестри // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», 8-9 липня 2016

Головньова О.В. Особливості формування соціально-психологічного клімату в студентській групі медичного коледжу // For participating in the international scientific conference «Current issues and problems of social sciences», 28-30 червень 2016

Головньова О.В. Теоретичні аспекти визначення рівня соціалізації студентів медичного коледжу // For participating in the international scientific conference «Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences», 28-29 грудня 2016

Головньова О.В. Психологічні чинники формування асертивності студентів медичного коледжу // Український психолого-педагогічний науковий збірник, 10 (10) березень 2017

Головньова О.В. Становлення студента як особистості у контексті психолого-педагогічної підготовки у Криворізькому медичному коледжі // Міжнародна науково-практична конференція, 2017

Головньова О.В. Бар’єри спілкування у студентському колективі та засоби їх подолання // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук», Одеса, 11-12 серпня 2017

Головньова О.В. Професійно-компетентнісний підхід у деонтології спілкування майбутніх медичних сестер // Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні та соціальні аспекти психології», Запоріжжя, 25-26 серпня 2017

Головньова О.В. Роль комунікативних умінь у діяльності медичної сестри // Тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика в сучасному світі-2017», 26-27 жовтня 2017, Переяслав-Хмельницький

Головньова О.В. Динаміка особистості та професійної самооцінки майбутніх студентів медиків // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки», Люблін, Польща, 20-21 жовтня 2017

Головньова О.В. Психолого-педагогічні особливості формування професійної мотивації студентів медичного коледжу // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології та педагогіки», м. Київ, 1-2 грудня 2017

Головньова О.В. Рівень сформованості професійних цінностей майбутніх медичних сестер // Наукове періодичне видання Київський науково-педагогічний вісник, м. Київ, #13 (13) 2018

Головньова О.В. Психолого - педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентів медичного коледжу // International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”, February 23rd, 2018

Головньова О.В. Морально етичні якості майбутніх медичних сестер у професійній взаємодії // Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки», 17-18 серпня 2018, м. Запоріжжя

Головньова О.В. Особливості формування особистісно-професійних якостей майбутніх медичних сестер // International multidisciplinary conference «Key issues of education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland»

Головньова О.В. Використання робочого зошиту як ефективного дидактичного засобу з організації самостійної роботи студентів // Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології», 23-24 листопада 2018, Львів

Головньова О.В. Формування емпатійних якостей у майбутніх медичних сестер // International scientific and practical conference «Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine», Варшава (Польща), 1-2 лютого 2019

Головньова О.В. Формування професійних компетентностей медичної сестри у спілкуванні з пацієнтами // ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities», 22 лютого 2019, Каунас, Литва

Головньова О.В. Застосування проектної технології на заняттях української літератури у медичному коледжі // International scientific and practical conference «Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality», December 27-28, 2019, Wroclawek, Republic of Poland

Головньова О.В. Асертивність як вид педагогічної комунікації // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога», 13 червня 2019

Головньова О.В. Особливості формування комунікативної толерантності майбутніх медичних сестер // ІІ Науково-практична конференція «Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук», 22-23 травня 2020, Полтава

Гладун С.М.:

Гладун С.М. Акцентуаційні норми як важлива складова мовної компетенції // Збірник статей викладачів гуманітарних дисциплін «Актуальні проблеми сучасного гуманітарного дискурсу», м. Кривий Ріг, 08 листопада 2018

Єчина О.Б.:

Єчина О.Б. Розвиток предметних літературних компетенцій засобами активного навчання на заняттях світової літератури в умовах сучасної освіти. // журнал «Нива знань», №1, 2016

Єчина О.Б. Збірник завдань і тестів зі світової літератури // інтернет - сайт «Инфоурок», 2016

Єчина О.Б. Як викладачеві зарубіжної літератури порозумітися з «цифровим поколінням» студентів? // Науково-методичний журнал «Педагогічна майстерня», № 9 (105) вересень 2019

Хомякова Т.В.

Хомякова Т.В. Літературний вечір «Знайоме сплетіння літер» // Сучасні інноваційні технології та методичне забезпечення предметів філологічного циклу у ВНЗ I-II р.а. південного району м. Кривого Рогу, 2016

Хомякова Т.В. Типові помилки у використанні лексико-граматичних одиниць та паралельних їх форм у фаховому мовленні студентів-медиків // Збірник статей викладачів гуманітарних дисциплін «Актуальні проблеми сучасного гуманітарного дискурсу», м. Кривий Ріг, 08 листопада 2017

Викладачі циклової комісії не зупиняються на досягнутому й бачать перспективи подальшої педагогічної діяльності над обраною проблемою.

Викладачі соціально – економічних дисциплін мають високий рівень професійної компетентності. Серед них два кандидати наук – Чутова Н.П.,   кандидат соціологічних наук та Суздаль М.М., кандидат історичних наук. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 75% викладачів.

Викладачі циклової комісії працюють над методичною проблемою:

«Забезпечення компетентнісного підходу при викладанні соціально-економічних дисциплін шляхом реалізації студентоцентрованого навчання»

Навчальна робота викладачів циклової комісії спрямована на підвищення науково-теоретичного і методичного рівня викладання соціально-економічних дисциплін, активізацію позааудиторної роботи (гуртки, тематичні круглі столи, конкурси тощо), формування у студентів морально-етичних цінностей, духовності, толерантності, милосердя; вміння самостійно працювати з історичними документами, додатковою літературою; забезпечення професійної спрямованості для набуття громадянської позиції, розуміння соціальної значущості обраної професії.

Викладач циклової комісії Чутова Н.П. впроваджує цифрові технології навчання та з метою уніфікації викладання соціально-гуманітарних дисциплін підготувала єдиний мультимедійний фонд навчального матеріалу, який містить конспекти лекцій, робочі зошити, тестові та ситуаційні завдання різного рівня складності, мультимедійні презентації. Перелічені матеріали знаходяться в онлайн доступі на авторському інтернет-блозі викладача (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 98530).

Взаємовідвідування занять, відкриті заняття з кожної дисципліни, удосконалення навчально - методичного забезпечення, виступи на конференціях – ось неповний перелік тих заходів, які складають підґрунтя навчально-методичної роботи циклової комісії.

Суздаль М.М., голова циклової комісії, впроваджує інтерактивні методи навчання: диспут, рольова гра, робота в малих групах, «мозковий штурм», складання ментальних карт.

Колектив циклової комісії здійснює повсякденну навчально-виховну роботу, працює над удосконаленням методик викладання соціально-економічних дисциплін, питаннями оптимізації освітнього процесу, підготовкою навчально – методичних посібників.

Викладачами укладені навчально-методичні посібники:

Суздаль М. М., Чутова Н. П. Навчально-методичний посібник для самостійної  роботи студентів з дисципліни «Культурологія», 2018

Суздаль М. М., Чутова Н. П. Навчально-методичний посібник для самостійної  роботи студентів з дисципліни «Основи філософських знань», 2017

Суздаль М. М. Збірник завдань для самостійної роботи з дисципліни Історія та культура України (для студентів-бакалаврів), 2020

Чутова Н. П. Збірник правових задач у сфері охорони здоров’я (для усіх спеціальностей), 2020

Чутова Н. П. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Медичне правознавство» (для студентів-бакалаврів), 2020

Чутова Н. П. Правовий словник студента медика, 2017

Чутова Н. П. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи економічної теорії», 2016

Чутова Н. П. Робочий зошит самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи правознавства», 2016

Шляхтич К. Р. Збірник задач на правову тематику для усіх спеціальностей, 2018

Шляхтич К. Р. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи права», 2017

Шляхтич К. Р. Збірник тестів з предмету «Людина і світ», 2016

Студенти гуртка «Правознавство» під керівництвом викладачів проводять пошуково - дослідницьку роботу з теми «Професійні ризики в медичній сфері», організують соціологічні дослідження з таких питань як захворювання, шкідливі звички, розвиток успішної особистості. У гуртку «Гендерні відносини» студенти  вивчають і досліджують історію через призму гендерних відносин.

Викладачі циклової комісії соціально-економічних дисциплін чітко усвідомлюють основне завдання – крізь призму навчального змісту своїх дисциплін впливати на формування системи мислення студентів, виховання в них таких потрібних якостей для життя у сучасному суспільстві, як широта світогляду, толерантність, патріотизм, активна громадська позиція.

Як підсумок плідної роботи з обдарованою молоддю – перші місця у міському та обласному конкурсі з «Правознавства» у номінації «Наукова стаття», участь у регіональних студентських конференціях, у наукових Кирило-Мефодієвських читаннях, присвячених вшануванню Міжнародного Дня слов’янської писемності і культури під керівництвом Архієпископа Криворізького і Нікопольського Єфрема.

Цікаво проходять тижні циклової комісії.

Здобутки циклової комісії мають місце також і у видавничій діяльності:

Суздаль М.М.:

Статті у фахових наукових  виданнях:

1. Суздаль М. М. Кибинці - резиденція великого сановника як культурний локус / М. М. Суздаль // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / гол. ред. В. Смолій, відпов. ред. І. Колесник. - К. : Інститут історії України HAH України, 2011/2012. - Вип. 6. - С. 312-321.

2. Суздаль М. М. Фрейм-сценарій власного життя Миколи Цертелєва. Лист до сина... / М. М. Суздаль // Історіографічні дослідження в Україні. Доповіді та матеріали Міжнародної наукової конференції «Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття», Київ, 20-21 жовтня 2011 р. / ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. - К. : Інститут історії України, 2012. - Вип. 22. - С. 531-540.

3. Суздаль М. М. Микола Цертелєв і декабристи: соціокультурні зв'язки на тлі епохи / М. М. Суздаль // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. Т. 7 / упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. Д. Казьмирчук (відпов. ред.), О. П. Реєнт та ін. - К, 2012. - С. 212-220.

4. Суздаль М. М. До психобіографії М. Цертелєва: у світлі його листування та поезії / М. М. Суздаль // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / голов. ред. В. Смолій ; відп. ред. І. Колесник. - К.: Інститут історії України HAH України, 2013.- Вип. 7.-С. 195-204.

5. Суздаль М. М. Епістолярний дискурс М.Максимовича та М. Цертелєва / М. М. Суздаль // Історіографічні дослідження в Україні. - К., 2013. - Вип. 23. - С. 54-64.

6. Суздаль М. М. «Опыт собрания старинных малороссийских песен» М. Цертелєва в історіографії та суспільній думці / М. М. Суздаль // Український історичний журнал. - 2014. - Вип. 6 (№ 519). - С. 149-164.

7. Суздаль М. М. Фольклористична діяльність Миколи Цертелєва / М. М. Суздаль // Історіографічні дослідження в Україні. - К., 2013. - Вип. 23. –С. 144-152.3. Суздаль М.М. Микола Цертелєв в українському культурному просторі // Журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського», Київ, 2019 р.

8. Суздаль М.М. Духовна біографія Т.П. Воронової // Збірник історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів «Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір», Кривий Ріг, 2020

Участь у наукових конференціях:

1. Суздаль М. М. Український романтик М. Цертелєв на сторінках «Киевской старины»/«Украіни» / М. М. Суздаль // «Київська старовина» в українському соціокультурному просторі: історичний, джерелознавчий, біографічний дискурси. До 130-ї річниці від заснування та 20-річчя з часу відновлення журналу. Тези науково-практичної конференції, Київ, 26 листопада 2012 р.). - К, 2012. - С. 37-38.

2. Суздаль М. М. Цертелєв у контексті «сімейної історії» / М. М. Суздаль // I Міждисциплінарні гуманітарні читання. Програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2013 р. - К, 2013. - С. 60-61.

3. Суздаль М. М.  Мовознавчі студії М.  Цертелєва / М.М.Суздаль // II Міждисциплінарні гуманітарні читання. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ, 26 лютого 2014 р. – К., 2014. - С. 60-61.

4. Суздаль М.М. Роль та місце національно-патріотичної складової у системі духовних цінностей сучасної молоді // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Україна понад усе!», 2016 р.

Чутова Н.П.:

Статті у фахових наукових  виданнях:

1. Чутова Н.П., Лобанова А.С. Ценностные ориентации: концептуализация понятия в контексте социальных изменений // Науково-теоретичний   громадсько-політичний альманах «ГРАНІ» - №3 (65).-2009.-С.89-93.

2. Чутова Н.П. Ценностные ориентации современной украинской молодежи: социологический подход // Нова парадигма: журнал наукових праць.   -  К.:   Вид-во   НПУ   ім. М.П.Драгоманова. - 2009. - Вип.88. –С.188-197.

3. Чутова Н.П. Масс-медиа как социальный институт и его функции в украинском социальном пространстве // Соціальні технології: Міжвузівський збірник наукових праць. - Київ - Запоріжжя - Одеса. -2009. - Вип. 43. - С. 264-273.

4. Чутова Н.П. Механизм социальной интеракции молодежи и масс-медиа: ценностно-нормативный аспект // Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах «ГРАНІ» -№2010.-№ 1(69).-С.65-70.

Участь у наукових конференціях:

1. Чутова Н.П. Гуманізація і етична свідомість // Проблеми практичної гуманізації навчально-виховного процесу: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. - Кривий Ріг: Мінерал. - 2001. - С.49-51.

2. Чутова Н.П. Непрерывное образование:       духовно-ценностный аспект // Шляхи    удосконалення    системи безперервної      освіти:      Збірник матеріалів міжвузівської науково-методичної конференції. - Кривий Ріг: Мінерал. - 2002. – С. 114-118.

3. Чутова Н.П. Этические доминанты и социокультурные измерения ценностей современного Кривбасса // Соціокультурний                      та постіндустріальний          розвиток Кривбасу:     Збірник     матеріалів міжвузівської   науково-методичної конференції. - Кривий Ріг: Мінерал. - 2003.-С.128-130.

4. Чутова Н.П. Адаптационный процесс в предверии инновационного индустриального развития общества // Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості: Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції. -Кривий Ріг: Мінерал. -2004. - С. 268-270.

5. Чутова Н.П. Социальные    отклонения молодежи    в    условиях трансформации украинского общества // Сталий       розвиток       гірничо-металургійної         промисловості: Збірник   доповідей    міжнародної науково-технічної   конференції. Кривий Ріг: Мінерал. - 2005. - С.50-53.

6. Чутова Н.П., Горбенко Л.Л. Проблемы     становления личности     в     условиях трансформации социокультурных ценностей общества // Сталий розвиток гірничо -металургійної промисловості: Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції. -Кривий Ріг: Мінерал. - 2006. -С.108-112.

7. Чутова Н.П. Подготовка инженера (духовно-ценностный аспект) // Впровадження галузевих стандартів - запорука якісної підготовки фахівців гірничо-металургійного профілю: Збірник тез доповідей міжвузівської науково-методичної конференції. - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ. - 2006. -С.52-54.

8. Чутова Н.П. Роль нравственно-философских традиций в преодолении технократического мышления // Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості: Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції. -Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ. - 2007. - С.56-59.

9. Чутова Н.П. Социокультурная роль самообразовательного чтения в развитии культуры речи и культуры коммуникации // Освітянські обрії: реалії та перспективи: Збірник наукових праць    всеукраїнської    науково- методичної конференції. - К.: ІПТО АПН України. - 2007. - №3(3). -С.261-264.

10. Чутова Н.П. Гражданские идеалы как ценностная ориентация современной украинской молодежи: постановка проблемы // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. / Відп. ред. А.С.Лобанова. - Кривий Ріг -Забже: Видавничий дім. - 2008. -Вип.№3.-С.253-262.

11. Чутова Н.П. Культурно-ценностные принципы гражданской позиции современной молодежи // Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості : Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції. -Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ. - 2008. - С.56-60.

12. Чутова Н.П. Молодежь как субъект-носитель ценностных ориентаций // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Збірник наукових праць матеріалів XI Міжнародної науково-практичної конференції. -Житомир. - 2009. - С175-176.

13. Чутова Н.П. Социальная интеракция молодежи и масс-медиа в условиях новой социальной перспективы // «Дар слова»: сб-к статей к юбилею проф. Камаловой A.A. Северодвинск, 2011. - С.240-247.

14. Чутова Н.П. Роль и функции института масс-медиа в украинском социокультурном пространстве // Materialy VII Mezinarodni vedecko-prakticka conference «DNI VEDY» -2011 27 brezen - 05 dubna 2011 roku. Dil 18 Psychologie a sociologie. Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. 2011. -C.27-35.

15. Чутова Н.П., Калашникова Л.В. Приоритетные направления реформирования системы высшего образования в Украине // Materialy VII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY - 2011 07 -15 kwietnia 2011. Volume 16 Pedagogiczne nauki. Przemysl Nauka і studia. 2011. — C.61-64.

16. Чутова Н.П. Ксенофобия и антисемитизм в молодежной среде: социологический аспект // КФ ДДУВС  13.10.2011. Научно-практическая конференция «Расизм в Україні сьогодні»

17. Чутова Н.П. Специфика влияния масс-медиа  на  формирование ценностных    ориентаций современной молодежи // Особистість: проблеми та перспективи: зб. наук. пр. за матеріалами конференції «Проблеми становлення духовної цілісності особистості в сучасному соціокультурному середовищі». -Кривий Ріг: КФ ЗНУ, 2011. - С.44-48.

18. Чутова Н.П. Влияние масс-медиа на формирование стилей жизни современных молодых людей // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. за матеріалами міжнародної конференції «Соціальні технології адаптаційних процесів у сучасних умовах». -Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. - С.322-328.

19. Чутова Н.П. Стратегія розвитку медіа-культури української молоді в інформаційному суспільстві // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу» - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014.-С.148-153.

20. Чутова Н.П. Шляхи удосконалення соціальної інтеракції мас-медіа й молоді як чинника формування  її ціннісних орієнтацій // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі» м. Кривий Ріг 20 березня 2014: Кривий Ріг: КФ ЗНУ, «Конон», 2014.-79-83.

21. Чутова Н.П. Можливості кореляції ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді // Науково-методичний семінар Запорізького Національного університету, 2014 р.

22. Чутова Н.П. Воздействие масс-медиа на молодежь: «Последний социализатор» // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми соціокультурного розвитку особистості», Кривий Ріг, 2017

23. Чутова Н.П. Роль мас-медіа у формуванні атмосфери толерантності в молодіжному середовищі // Збірник наукових праць «Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики», м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2018

24. Чутова Н.П. Роль мас-медіа у формуванні атмосфери толерантності в молодіжному середовищі // IV Міжнародна науково-практична конференція «Природа і Суспільство: вектори взаємовпливу», м. Кривий Ріг, 9-10 листопада 2018 р.

25. Чутова Н.П. Роль мас-медіа у формуванні атмосфери толерантності в молодіжному середовищі // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Виховання молоді на принципах біоетики та толерантності», 16 листопада 2018 р. м. Дніпро

26. Чутова Н.П. Професійні ризики в медичній сфері як соціально-детермінована проблема // X Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві», 24-25 жовтня 2019, м. Житомир

Шляхтич К.Р.: 

1. Шляхтич К.Р. Діяльність КВНЗ в правовій соціалізації студентів // Правова педагогіка, як складова нового педагогічного мислення Регіональна наукова конференція, 2017 рік

2. Шляхтич К.Р. Встановлення Системи радянської влади в західній Україні протягом 1939-1941 років // XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав-Хмельницький, 29-30 вересня 2016 р.

3. Шляхтич К.Р. Голокост в рейхскомісаріаті «Україна // XXXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 30 травня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький