Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

У вересні 2021 року було започатковано роботу методичного об’єднання керівників груп закладів фахової передвищої освіти Південного регіону м. Кривий Ріг. Головою методичногооб’єднання призначено Акуліну Л.П., голову МО керівників груп Криворізького фахового медичного коледжу.

До тематики першого засідання увійшли питання  «Школа адаптації керівника групи-початківця», «Академічна доброчесність: виклики сучасності. Заходи щодо забезпечення дотримання принципів доброчесності викладачами та здобувачами освіти» та «Формування та розвиток Soft Skills для забезпечення якісної освіти через академічну доброчесність».

У своєму виступі Акуліна Л.П. зазначила, що методичне об’єднання керівників груп є структурним підрозділом системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу керівників груп. Вона окреслила основні засади діяльності методичного об’єднання та роль керівника групи у вирішенні завдань освітнього процесу. Акуліна Л.П. широко висвітлила систему наставницького супроводу молодих керівників, презентувала пам’ятку для керівника групи-початківця та пам’ятку для наставника, який працює із керівником групи-початківцем.

Заступник директора з виховної роботи Криворізького фахового медичного коледжу Синяговська І.О. поділилась досвідом впровадження політики академічної доброчесності. Вона перелічила законодавчі акти України та листи Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення академічної доброчесності, назвала Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти,  рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, які покладено в основу нормативної бази коледжу. Після цього Синяговська І.О. назвала документи, що безпосередньо регламентують політику академічної доброчесності, висвітлила відповідні заходи, які запроваджуються у коледжі, та розповіла про засади діяльності колегіальних органів коледжу із забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Про діяльність керівників груп з забезпечення норм академічної доброчесності розповіда Акуліна Л.П.

Викладач основ психології Головньова О.В., яка має багаторічний досвід практичного психолога коледжу і є керівником групи, детально розкрила зв'язок академічної доброчесності із концепцією навичок Soft Skills, що є інструментом реалізації її підтримки. Вона класифікувала м'які навички, пояснила зміст «Матриці компетентностей «Академічна доброчесність» з позиції Soft Skills та назвала 10 найбільш важливих якостей майбутніх працівників галузі охорони здоров'я. Тим самим Головньова О.В. зробила значний акцент на тому, що академічна доброчесність буде забезпечена тільки в тому випадку, якщо ми сформуємо риси характеру, навички та інші складові цілісної особистості.

Відповідно до процедури проведення засідання та матеріалів обговорення було прийнято рішення щодо проведення заходів з пропаганди норм академічної доброчесності та її подальшого впровадження шляхом розвитку Soft Skills. 

Учасники засідання подякували організаторам і учасникам за підготовку та проведення цікавого заходу, побажали подальшої плідної роботи.

  • 20211021_155524
  • 20211023_104138
  • 20211023_113505