Приєднуйся до нас:

  YouTube

З метою підвищення професійної   компетентності викладачів, розвитку їх педагогічної творчості, ознайомлення з сучасними технологіями навчання, із перспективним педагогічним досвідом, актуальними проблемами освітньої практики та шляхами їх розв’язання 08, 10, 11 січня 2020р. у Криворізькому медичному коледжі відбулись Педагогічні читання з теми: «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності», які підготувала методист коледжу Потрясова В.Б.

До уваги викладачів були запропоновані наступні доповіді: «Фахова передвища освіта: перспективи…» (доп. Козенко Л.О.), «Клінічне та кліпове мислення в медичній освіті» (доп. Кушніренко Ю.Ю.), «Селф-коучінг як технологія професійного розвитку педагога» (доп. Шляхтич К.Р.), «Педагогічний супровід розвитку професійної спрямованості студента-медика/фармацевта шляхом реалізації адаптивно-динамічного навчання» (доп. Брижатова Л.І., Зувтур Ж.В.), «Основні типи міжнародних клінічних протоколів: BLS, ALS, ATLS, ACLS і шляхи їх адаптації та імплементації в Україні» (доп. Незнамова В.С.), «Соціальний тиск і депресія в підлітковому віці» (доп. Акуліна Л.П.), «Лауреати Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини за 2019 р.» (доп. Акуліна Ю.В.), «Дайджест-огляд «Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спецдисциплін (за результатами міжнародного стажування)» (Зіма І.О., Назаренко Л.В.).

В рамках Педагогічного лекторію було запроваджено новий вид методичної роботи – «День циклової комісії», на якому викладачі циклової комісії природничо-наукових дисциплін представили свої методичні знахідки. А саме: Бабенко Т.П., к. пед. н., представила доповідь «Кваліметрія як інструмент оцінювання ефективності заняття», Лавренко Г.М., к. мед. н., ознайомила із використанням альтернативних методів навчання на практичних заняттях з фізіології, а Бублій Л.П. поділилась досвідом організації позааудиторної роботи студентів при підготовці до занять з анатомії.

На семінарі – практикумі “Апгрейд викладача” з теми «Організація роботи викладача в додатку Google classroom», який відбувся 10.01.2020 року, викладачі ознайомились із принципами роботи додатку Google classroom, структурою дистанційного курсу на платформі Google Classroom, з’ясували, яким чином відбувається створення завдань та контроль за їх виконанням, отримали рекомендації щодо методики застосування додатку для організації самостійної роботи студентів. Досвідом роботи щодо впровадження хмарних технологій в начальний процес поділились викладачі Михайленко І.М. та Філатенко Т.І.

Вже традиційна психолого-педагогічна толока «Розвиток емпатійності у студентів як психолого – педагогічна проблема», яку підготувала і провела 11.01.2020 року психолог коледжу Чичинська О.В., дала можливість педагогічній спільноті обговорити особливості розвитку емпатії у студентів та викладачів Криворізького медичного коледжу.

Педагогічні читання пройшли на досить високому методичному та науковому рівні та викликали у присутніх зацікавлене обговорення.

Інформація, яку отримали викладачі коледжу під час Педагогічних читань, сприяє удосконаленню їх професійної компетентності, творчому та професійному розвитку, оновленню інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, впровадженню нових технологій навчання, поширенню перспективного педагогічного досвіду. Викладачі не лише удосконалили свій власний педагогічний досвід, але й збагатили його досвідом колег, розробили нові форми його впровадження.