Приєднуйся до нас:

  YouTube

Викладач Величко Н. О. провела відкрите заняття з метою формування у студентів основних компетенцій:

 • уміння спілкуватися другою мовою,
 • уміння ідентифікувати, формулювати та розв'язувати задачі,
 • уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях,
 • уміння сприйняття професійної лексики на слух,
 • уміння використовувати інформаційні та комунікативні технології.

На занятті було актуалізовано знання з  анатомія людини, фізіології, основ латинської мови з медичною термінологією, фармакології та медичної рецептури, основ  екології, соціальної медицини та організації охорони здоров'я, внутрішньої медицини.

Основними методичними завданнями, які вдало розв’язала викладач, стало використання інтерактивної дошки переважно на усіх етапах заняття та застосування комплексу форм, методів і засобів розвитку комунікативних навичок.

 • P1175020
 • P1175021
 • P1175025
 • P1175026
 • P1175033
 • P1175035
 • P1175038
 • P1175039
 • P1175040
 • P1175046
 • P1175052
 • P1175053