Приєднуйся до нас:

  YouTube

У Криворізькому медичному коледжі відбулись традиційні січневі педагогічні читання (09.01.2018, 11.01.2018, 12.01.2018) за загальною темою: «Інноваційні технології та методики у вищий медичній освіті».

Метою методичного заходу було створення у коледжі освітнього середовища, яке забезпечує провадження освітньої діяльності на сучасному рівні, а також стимулювання викладачів до професійного та особистісного зростання.

Входження України до загальноєвропейського освітньо-наукового простору визначає такий стратегічний напрямок діяльності вищих навчальних закладів, в тому числі і Криворізького медичного коледжу, як забезпечення якості вищої медичної освіти. Цьому питанню були присвячені доповіді, представлені аудиторії викладачів у перший день читань, а саме:

- про удосконалення механізмів управління якістю освіти розповіла Шихальова З.М., заступник директора з навчальної роботи;

- директор коледжу Козенко Л.О. ознайомила присутніх з принципами, нормами етики та академічної доброчесності, заходами з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності, видами відповідальності за порушення академічної доброчесності, зазначивши, що академічна доброчесність є дієвим інструментом забезпечення якості освіти;

- порівняльний аналіз систем медичної освіти США та України представила методист коледжу Потрясова В.Б.;

- про феномен фінської освіти надала інформацію к. філол. н. Чепурна О.В. При підготовці доповіді були також використані матеріали ІІ Міжнародного інтернет-марафону «Досвід успішних реформ Естонської та Фінської освіти для України. Європейський контекст». Доречі, 20 викладачів коледжу взяли участь у вебінарах, які проводились в рамках марафону та отримали відповідні сертифікати.

Другий день педагогічних читань був присвячений методичним питанням використання сучасних ІКТ у навчальному процесі. З практичними аспектами застосування технології «web-квест» ознайомила присутніх керівник «фокус-групи» щодо впровадження квест-технології у коледжі Акуліна Л.П.

Бабенко Т.П.,к.пед.н., представила свій погляд на таке явище як інформатизація освіти та висвітлила проблемні ракурси та наслідки тотальної інформатизації.

Логічним продовженням теми став доклад Токар – Біляєвої О.П. «Нехімічні залежності: сучасні тенденції».

Оскільки стрес пов’язаний практично з будь-якою діяльністю, то уникнути його може лишетой, хто нічого не робить, тому психолог Чичинська О.В. у доповіді «Керований стрес або філософське ставлення до нього» запропонувала присутнім моделі поведінки стосовно того, як змусити стрес працювати на людину, а не проти неї та як опанувати технікою перетворення негативних подій на позитивні.

Акуліна Ю.В. ознайомила присутніх із приладами, які можна застосовувати для проведення  фізіотерапії у домашніх умовах.

Між доповідями викладачам презентувались спеціальні он-лайн сервіси для створення власних інтерактивних навчальних матеріалів, зокрема, https://learningapps.org.

В заключний день педагогічних читань був запрошений Міхно С.П., канд.мед.н., доцент кафедри  хірургії, травматології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", який представив аудиторії цікаву інформацію про видатних лікарів-хірургів Криворіжжя.

Дайджест-огляд досягнень українських вчених у галузі фізіології зробила канд.мед.н. Лавренко Г.М.

Тему «Вплив засобів масової інформації на ціннісні установки молоді» доступно та змістовно висвітлила к.соц.н. Чутова Н.П.

Чичинська О.В., психолог коледжу, ознайомила викладачів із результатами дослідження професійної спрямованості студентів Криворізького медичного коледжу.

Викладачі коледжу щиро подякували доповідачам за підготовку актуальних, цікавих, інформативних доповідей.