Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

10, 12 та 13 січня 2023 року у Криворізькому фаховому медичному коледжі відбулись Педагогічні читання за темою «Нові підходи до викладання та комунікації зі студентами: тренди у сфері освітніх технологій». Мета методичного заходу: ознайомити із досвідом інноваційної роботи викладачів коледжу, сучасними технологіями навчання та можливостями цифровізації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

До уваги викладачів були представлені доповіді стосовно актуальних питань медичної освіти, впровадження цифрових технологій в освітній процес, організації практичної підготовки в умовах змішаного та дистанційного навчання, а саме:

1. Дайджест огляд майстер класів ІІ Осіннього медсестринського форуму у Львові«Невідкладна допомога в медсестринстві: випробування війною». (Івасюк В.В.)

2. Оптимальні та раціональні методи організації освітнього простору на платформі Google Workspace for Education.(Потрясова В.Б.)

3. Оновлені підходи (форми та методи) до організації самостійної позааудиторної роботи здобувачів освіти.(Акуліна Л.П.)

4. Нові інструменти для створення дидактичних он – лайнових матеріалів. (Марусич Н.П.)

5. Методичний кейс циклової комісії клінічних дисциплін № 2:

- Формування професійних компетентностей здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання.(Москаленко Л.М.)

- Трансформація форм та методів навчання при викладанні хірургічних дисциплін.(Любецька В.Ю.)

6.Візуалізація в освітньому процесі.(Швагер Т.В.)

7.Використання попн – формули при викладанні фахових дисциплін.(Котельнікова М.Г.)

8. Діджитал-етикет позааудиторного спілкування.(Уяздовська А.П.)

9. Актуальні іншомовні слова і терміни, які вживаються в сучасному освітньому процесі.(Моренко В.М.)

10. Прорив у вивченні імунної системи: кому і за що вручили Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини у 2022 році. (Зіма І.О.)

11. Нейропластика мозку. (Акуліна Ю.В.)

Івасюк В’ячеславВолодимирович представивдайджест огляд майстер - класів ІІ Осіннього медсестринського форуму«Невідкладна допомога в медсестринстві: випробування війною», що відбувся у Львовів листопаді 2022 року, в ході якого ознайомив із сучасними підходами та організаційними рішеннями щодо надання першої невідкладної допомоги.

Потрясова Вікторія Борисівна та Акуліна Лілія Петрівна ознайомили з можливостями трансформації традиційних форм та методів навчання до використання їх в онлайн-режимі.

Марусич Наталя Петрівна представила до уваги аудиторії інструменти для створення дидактичних матеріалівонлайн, а саме: Kahoot!, ресурс для створення хмар слів та дошкою Draw.Chat - Virtual Classroom. Крім того, викладачі мали можливість власноруч створити завдання з використанням запропонованих ресурсів.

Викладачі Москаленко Лариса Михайлівна, Любецька Владислава Юріївна, Швагер Тетяна Валеріївна, Котельнікова Марина Геннадіївна підготували цікаві матеріали щодо формування практичних вмінь та навичок при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема, у дистанційному варіанті. Уяздовська Аліна Петрівна ознайомила викладачів з нормамидіджитал-етикету, що є актуальнимпитанням в умовах дистанційногонавчання.

Огляд іншомовних слів та термінів, які прийшли в освіту з бізнесу та вживаються в освітньому процесі, представила Моренко Вікторія Михайлівна.

З сучасними досягненнями у галузі медицини ознайомили присутніх Зіма Ірина Олександрівна (Прорив у вивченні імунної системи: кому і за що вручили Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини у 2022 році) та Акуліна Юлія Вікторівна (Нейропластика мозку).

Психолого-педагогічна толока «Самозбережувальні технологіїв умовахсьогодення», яку підготувала та провела Нікітенко Катерина Володимирівна, була присвячена проблемам психологічного стану дорослих та підлітків в умовах воєнного часу. Присутні отримали рекомендації щодо прийомів та методів надання психологічноїдопомогистудентам та корекції власного психологічного стану.

Викладачі коледжу отримали актуальну, цікаву, корисну інформацію щодо сучасних тенденцій в медичній освіті, форм та методів навчання.

 • 1674212528690
 • 1674212528698
 • 1674212528705
 • 1674212528714
 • 1674212528722
 • 1674212528735
 • 1674212528742
 • 1674212528751
 • 20230110_122255
 • 20230110_122302
 • 20230110_122406