Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

24.10.2019 в Криворізькому медичному коледжі відбулося традиційне обласне методичне об’єднання викладачів іноземних мов, в якому взяли участь представники всіх медичних коледжів Дніпропетровської області.

На методичному об’єднанні було розглянуто надзвичайно важливі методичні проблеми викладання іноземної мови та іноземної мови за професійним спрямуванням. Голова  об’єднання О.В. Чепурна представила доповідь, присвячену реалізації наскрізних змістових ліній як засобу інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей під час вивчення англійської мови. Матеріал має практичне значення, адже на конкретних прикладах було продемонстровано шляхи реалізації змістових ліній через активні форми роботи на заняттях: кооперативне навчання, рольові та ділові ігри, проєктні технології.

Викладачі циклової комісії іноземних мов Криворізького медичного коледжу продемонстрували способи застосування візуалізації в освітньому процесі як передумову реалізації студентоцентрованого навчання в процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. О.Б. Єчина представила прийоми застосування дудлінгу на заняттях, напрямки та правила його використання; І.В. Мікушина  продемонструвала застосування інтелект-карт, способи та принципи роботи з цим видом візуалізації, голова циклової комісії хіміко-біологічних дисциплін Т.І.Філатенко поділилася досвідом створення он-лайн карт в процесі викладання; В.М. Моренко висвітлила особливості та засоби застосування скетчноутінгу; Н.О. Тьорнер продемонструвала шляхи застосування скрайбінгу, представила власно створений приклад відеоскрайбу. Викладачам була надана консультація щодо використання онлайн-ресурсів для організації практичної роботи з візуальними джерелами інформації. Було проведено панельну дискусію, на якій викладачі поділилися власним досвідом викладання під час вивчення складних граматичних тем. За результатами роботи панельної дискусії було представлено презентації викладачів. 

Засідання методичного об’єднання мало супровід психолога коледжу О.В. Чичинської, яка поділилася інформацією щодо розвитку емпатії у студентів молодших курсів під час вивчення іноземної мови. Викладачі медичних коледжів області отримали друковані матеріали, а також рекомендації щодо впровадження розглянутих методів в процес викладання.