Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Завідувач відділення «Сестринська справа» Назаренко Любов В’ячеславівна спільно з кураторами груп нового набору СС 9-1-1 (Зима Ірина Олександрівна), СС 9-1-2 (Головньова Оксана Вікторівна), СС 11-2-1 (Лук’яненко Олена Вікторівна) провели студентську конференцію «Вчись, вчитися», на якій студентам були надані поради та рекомендації для кращої адаптації у навчальному закладі.

Адже навчання у вищому закладі освіти для сучасної молодої людини – один з найважливіших періодів її життєдіяльності, особистісного зростання та становлення як фахівця з вищою освітою. Спроможність адаптуватися, долати труднощі, віднайти своє місце у життєвому просторі є вирішальним чинником вдалого розвитку молодої людини, а в майбутньому – фахівця з вищою освітою.

У ВНЗ, процес навчання першокурсників налагоджується непросто, характеризується великою динамічністю психічних процесів і станів, які зумовлені зміною соціального довкілля. Зокрема, вступ до навчального закладу у значної частини молоді супроводжується дезадаптацією, що спричинена новизною студентського статусу, відсутністю референтної групи, підвищеними вимогами з боку професорсько-викладацького складу, напруженістю та жорстким режимом навчання, збільшенням обсягу самостійної роботи і самовідповідальності загалом. Усе це вимагає від першокурсника значної мобілізації своїх можливостей для успішного входження в нове оточення та якісно інший ритм життєдіяльності.