Приєднуйся до нас:

  YouTube

4 квітня 2018 року у Криворізькому медичному коледжі відбулось засідання обласної методичної ради ВМНЗ І р.а. Дніпропетровської області з теми «Забезпечення якості освіти шляхом оптимальної організації процесу професійного саморозвитку викладача: сучасні погляди та перспективи». Кам’янський медичний коледж представляла заступник директора з навчальної роботи Сотник В.Л., Нікопольський медичний коледж - заступник директора з навчальної роботи Футрак Н.О. та методист Сиротіна Ю.Г.

На початку засідання директор Криворізького медичного коледжу Козенко Л.О. зазначила, що відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту» навчальні заклади, в яких працюють педагогічні працівники, повинні сприяти професійному розвитку й підвищенню кваліфікації викладачів. Окрім того, викладач може обрати різні види підвищення кваліфікації – навчання за освітньою програмою, стажування, тренінги, семінари-практикуми, вебінари та ін. У Законі вказано, що викладач повинен витратити на підвищення кваліфікації не менше 150 академічних годин впродовж 5 років. 

Шихальова З.М., заступник директора з навчальної роботи, у доповіді «Система забезпечення безперервного науково-методичного супроводу прогресивного розвитку викладача у Криворізькому медичному коледжі» ознайомила з педагогічними умовами, що забезпечують поступовий перехід викладачів на вищі рівні професійного саморозвитку.

Методична робота базується на діагностичній основі, тому психолог коледжу, Чичинська О.В., провела скринінгові дослідження рівня розвитку мотивації професійної діяльності викладачів, результати яких представила у доповіді «Діагностика розвитку мотивації професійної діяльності викладача».

Формування готовності до неперервного професійного саморозвитку, що забезпечує професійно-творчу самореалізацію викладача в освітньому просторі коледжу, є завданням методичної служби. У доповіді методиста коледжу Потрясової В.Б. «Інноваційні підходи до організації методичної роботи» були висвітлені технології педагогічного коучингу, запроваджені з метою сприяння професійному розвитку викладачів, підвищенню результативності їх роботи, забезпеченню навчання упродовж життя. А саме, у 2017-2018 навчальному році суттєво оновились підходи до організації формальної, неформальної та інформальної освіти викладачів. Викладачі коледжу підкріплювали формальну освіту неформальною, брали участь в он-лайн курсах, вебінарах, тренінгах, організаторами яких є недержавні структури (ІІ Міжнародний освітній інтернет – марафон «Досвід освіти ХХІ сторіччя. Європейський контекст», ІІІ Міжнародний інтернет-марафон «Світові освітні практики. Досвід Канади» та «Навчання у сучасній українській школі», Український проект «Якість освіти»). Викладачі клінічних дисциплін, крім лікарських тренінгів, проходять он-лайн курси  для медиків від відомих університетів світу на ресурсі Future Learn.

Чепурна О.В., к. філол. н., яка є переможницею Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників технікумів та коледжів «Педагогічний Оскар – 2018» у номінації  «Інноваційна діяльність циклової комісії» з темою «Керування процесом професійного зростання викладача на цикловій комісії іноземних мов в ракурсі сучасного освітнього менеджменту», представила до уваги аудиторії тези своєї конкурсної роботи.

Голова циклової комісії є першим та головним коректором траєкторії індивідуального розвитку викладача. У доповіді «Інформальна освіта викладача як складова цілісного процесу його професійного зростання» Москаленко Л.М., голова циклової комісії клінічних дисциплін №2, ознайомила присутніх з тим, як на цикловій комісії здійснюється методичний супровід професійного саморозвитку викладача. Лариса Михайлівна зазначила, що усвідомлений, цілеспрямований процес підвищення компетентності викладача, розвиток його професійно значущих якостей відображає індивідуальний план роботи викладача.

Вибіцька О.В., викладач-методист, голова циклової комісії клінічних дисциплін №1 у доповіді «Передовий педагогічний досвід як один із напрямків реалізації самостійної діяльності викладача та школа професійного зростання» представила свої творчі надбання з теми досвіду: «Технологія формування професійних дій студентів – медиків на засадах медсестринського процесу при викладанні дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» із упровадженням інформаційно – комунікаційних технологій та пояснювально – ілюстративних методів навчання».

Кушніренко Ю.Ю., викладач дисциплін циклу внутрішньої медицини, представила аудиторії факти щодо зарубіжного досвіду підвищення кваліфікації.

На етапі рефлексії учасники методичної ради висловили свої думки щодо  розуміння поняття «професійний розвиток педагогічного працівника», факторів, що  впливають на потребу викладача в самоосвіті, навели аргументовані відповіді на питання: «Чи існують межі професійного саморозвитку?», «Чи може викладач бути задоволеним рівнем свого професійного зростання та розвитку?».

Після обговорення питань обласна методична рада ВМНЗ І р.а. розробила наступні рекомендації:

З метою розкриття творчого потенціалу педагогів та сприянню їх професійній самореалізації:

 • будувати педагогічний коучинг (як технологію професійного навчання) на засадах андрагогічного навчання:

  - надавати пріоритет самостійному навчанню;

  - впроваджувати форми методичної роботи, що базуються на спільній діяльності всіх суб’єктів навчання;

  - дотримуватись принципу опори на досвід (побутовий, соціальний, професійний) викладача як джерело навчання як для самого суб’єкта навчання, так і для його колег;

  - забезпечувати індивідуалізацію та системність навчання;

  - проводити актуалізацію результатів навчання;

 •  реалізувати принцип усвідомленості навчання (усвідомлення, осмислення викладачем всіх параметрів процесу навчання).

 • використовувати інтерактивні технології післядипломного навчання («воркшоп», мозковий штурм, тренінг, майстер-клас,  метод «дерево прийняття рішень» та ін.), проектну діяльність;

 • запроваджувати психологічні тренінги для підвищення мотивів професійної діяльності та активного саморозвитку викладачів.

  • 20180404_110350_на_сайт
  • 20180404_110447__на_сайт
  • 20180404_110903_на_сайт
  • 20180404_121703_на_сайт
  • _сайт