Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

19 березня 2021 року в онлайн форматі відбулось засідання обласної методичної ради з теми: «Цифрова трансформація інформаційно-освітнього простору Криворізького медичного коледжу: використання хмарних сервісів як повноцінних навчальних інструментів». У засіданні взяли участь заступники директорів з навчальної роботи, методисти Дніпровського базового медичного коледжу, Кам’янського медичного коледжу, Павлоградського медичного коледжу, Нікопольського медичного коледжу.

Директор коледжу Козенко Л.О. у привітанні зауважила, що діджиталізація освітнього процесу відбувається швидкими темпами та вимагає від викладачів оволодіння цифровими технологіями на високому рівні.

Методист коледжу Потрясова В.Б. у доповіді «Змішане навчання: виклики, які надають нові можливості» ознайомила учасників методичної ради з організаційними та методичними аспектами впровадження змішаного навчання у Криворізькому медичному коледжі.

Котельнікова М.Г., «викладач-методист», голова ЦК фармацевтичних дисциплін, представила досвід роботи викладачів у напрямку діджиталізації викладання вибірково-обов’язкових та профільних дисциплін за програмою загальноосвітньої підготовки.

Щодо використання інструментів дистанційного навчання при викладанні латинської мови поділилась досвідом Волошина А.О., викладач фармацевтичних дисциплін.

Чепурна О.В., к. філол.н., «викладач-методист», голова ЦК іноземних мов, ознайомила учасників обласної ради із власними методичними трендами стосовно забезпечення продуктивної навчальної діяльності студентів у дистанційному форматі.

Філатенко Т.І., голова ЦК хіміко – біологічних дисциплін,  представила до уваги учасників методичної ради доповідь «Скрінкасти як метод подачі навчального матеріалу».

З інноваційними методичними підходами до використання цифрових технологій в онлайн та офлайн режимах при викладанні клінічних дисциплін ознайомила голова ЦК клінічних дисциплін № 1, «викладач-методист» Вибіцька О.В., яка зауважила, що спостерігається наступна тенденція: методи офлайн навчання плавно переходять в методи онлайн навчання, і навпаки, методи онлайн навчання доповнюють методи офлайн навчання.

Змішане навчання, особливо та частина, яка відбувається дистанційно, вимагає нових підходів до методики викладання, в тому числі, з дисципліни фізичне виховання та предмету фізична культура. З особливостями проведення занять з фізичного виховання за дистанційною технологією навчання поділилась голова ЦК фізичного виховання, викладач-методист Кузякіна С.О.

Обласна методична рада, зважаючи на те, що екстремальні умови, викликані карантинними заходами, створили ситуацію, коли виникла необхідність використовувати різноманітні сучасні цифрові інструменти з метою реалізації освітнього процесу на засадах змішаного навчання надала наступні рекомендації:

- впроваджувати дистанційні технології в освітній процес поступово (від простих до більш складних форм та методів);

- визначити навчальну платформу та інтегрувати її з інформаційними системами закладу освіти;

- здійснювати управління прогресом застосування змішаного навчання;

- запровадити постійний моніторинг, оцінку та проведення опитування як викладачів, так і студентів щодо процесів, інструментів, технічної  складової та якості контенту;

- застосовувати інтерактивні методи навчання при організації освітнього процесу онлайн;

- при виборі технологій, форм та методів навчання обирати такі, що орієнтовані на студента, реалізацію переваг діяльності викладача і студента, навчання через прийняття рішень з використанням баз даних, персоналізацію навчання, продуктивну гейміфікацію, мобільний світ студента.

- постійно проводити підвищення кваліфікації всім учасникам освітнього процесу. Створювати конкретні рекомендації щодо проведення окремих видів занять (якісні відеозаняття, скрінкасти, відео фрагменти).