Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Циклова комісія соціально - економічних дисциплін

 Циклова  комісія соціально – економічних дисциплін об’єднує  викладачів дисциплін «Історія України», «Правознавство», «Культурологія», «Основи філософських знань», «Соціологія» та «Основи економічних теорій».

У складі циклової комісії працюють кандидат соціологічних наук  та кандидат педагогічних наук. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 80% викладачів.

 

 

Викладачі циклової комісії працюють над методичною проблемою: «Формування правової культури та громадянської активності у студентів-медиків шляхом застосування активних та інтерактивних методів навчання».

 

 

 

Навчальна робота викладачів циклової комісії спрямована на підвищення науково-теоретичного і методичного рівня викладання соціально-економічних дисциплін, активізацію позааудиторної роботи (гуртки, тематичні круглі столи, конкурси тощо), формування у студентів морально-етичних цінностей, духовності, толерантності, милосердя; вміння самостійно працювати з історичними документами, додатковою літературою; забезпечення професійної спрямованості для набуття громадянської позиції, розуміння соціальної значущості обраної професії.

 

Взаємовідвідування занять, відкриті заняття з кожної дисципліни, удосконалення навчально - методичного забезпечення, виступи на конференціях – ось неповний перелік тих заходів, які складають підґрунтя навчально-методичної роботи циклової комісії.

Колектив циклової комісії здійснює повсякденну навчально-виховну роботу, працює над удосконаленням методик викладання соціально-економічних дисциплін, питаннями оптимізації навчального процесу, підготовкою навчально – методичних посібників.

Коло науково-методичних інтересів колективу циклової комісії складають такі теми: «Нові педагогічні технології на заняттях з правознавства та соціології», «Гуманістичний та духовний потенціал філософії та культурології», «Впровадження комп’ютерних технологій в процесі вивчення історії».

Викладачі циклової комісії, студенти гуртка «Правознавство» проводять пошуково - дослідницьку роботу з теми «Професійні ризики в медичній сфері», організують соціологічні дослідження з таких питань як захворювання, шкідливі звички, розвиток успішної особистості. У гуртку «Гендерні відносини» студенти  вивчають і досліджують історію через призму гендерних відносин.

Викладачі циклової комісії соціально-економічних дисциплін чітко усвідомлюють основне завдання – крізь призму навчального змісту своїх дисциплін впливати на формування системи мислення студентів, виховання в них таких потрібних якостей для життя у сучасному суспільстві, як широта світогляду, толерантність, патріотизм, активна громадська позиція.

Як підсумок плідної роботи з обдарованою молоддю – перші місця у міському та обласному конкурсі з «Правознавства» у номінації «Наукова стаття», участь у регіональних студентських конференціях, у наукових Кирило-Мефодієвських читаннях, присвячених вшануванню Міжнародного Дня слов’янської писемності і культури під керівництвом Архієпископа Криворізького і Нікопольського Єфрема.

 

Здобутки циклової комісії мають місце також і у видавничій діяльності:

  • Суздаль М.М. «Опыт собрания старинных Малороссийских песен», журнал «Український історичний журнал" № 6 2014р., «М.Цертеліва в суспільній історичній думці», журнал «Історія, символи і факти», «Духовна біографія М. Цертеліва», журнал «История: факты и символы», №1, 2014.
  • Чутова Н.П., кандидат соціологічних наук, викладач правознавства та філософії, провела науково-методичний семінар з теми: «Можливості кореляції ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді»,Запорізький Національний Університет.