Друк 

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” вiд 01.07.2014 р. №1556-VII стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти, відділ забезпечення якості освіти у Криворізькому медичному коледжі є структурним підрозділом.

Наказом по коледжу №63-О від 31.08.2020 року призначено склад відділу.

Керівник відділу – Шихальова Зоя Миколаївна, заступник директора з навчальної роботи

Заступник керівника відділу – Суздаль Марина Миколаївна, голова ЦК соціально-економічних дисциплін, к.ф.н.

Члени відділу забезпечення якості освіти:                               

Здобувачі освіти:

Відділ здійснює моніторинг освітньої діяльності, формує аналітичні дані для ефективного управління освітнім процесом, дотримуючись академічної доброчесності.

Мета здійснення моніторингу – використати в освітньому процесі Криворізького медичного коледжу технології якості освіти, для формування у випускників інтегральних, загальних, спеціальних(фахових, предметних) компетентностей та напрацювати рекомендації для поліпшення якості навчання у здобувачів освіти.

Основні завдання:

 Функції відділу  внутрішнього забезпечення якості освіти:

План роботи відділу